VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tyskland - Kristoffer Tamson

Loading player, please wait...
Kristoffer Tamson är seniorkonsult på Halvarsson&Halvarsson med speciellt intresse för Tyskland. Här talar han om "Från Adenauer till Athen - vad kan framtiden lära av Tyskland?"

Tyskland är Europas ekonomiska supermakt, ett land som till skillnad från många andra länder inom EU har klarat sig bra i den ekonomiska krisen. Ett land som lärt av sin historia och som genom sin effektivitet och vilja till förnyelse har byggt upp en stark ställning. Fram till 1990-talet var det Frankrike som höll i taktpinnen och Tyskland som betalade. Nu är det Tyskland som är starkt och Frankrike som följer. Tyskland skapar sig utvecklingskraft inför framtiden.

Seminarium i Engelsberg 2013