VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sverige och Finland

Del 1 av 4

Del 1 av 4. I det första programmet diskuterar Henrik Meinander, Torkel Jansson och Nils Erik Forsgård Sverige och Finland ur ett historiskt perspektiv. Bland annat beskrivs den finsk-svenska gemenskapen efter 1809, demokratins drivkrafter diskuteras och Forsgård beskriver österbottningen Anders Chydenius som en martyr för friheten.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

 

Sändningstider

2017-07-03 kl. 21:50

2017-07-04 kl. 07:00

2017-07-19 kl. 17:50

2017-08-10 kl. 00:00

 

Sverige och Finland

Sverige och Finland

Sverige och Finland har starka band bestående utav inte bara det svenska språket som talas i Finland sedan århundrade tillbaka och den stora finska befolkningen i Sverige och en lång gemensam historia, utan även en geopolitiskt betingad försvars- och säkerhetssituation. I detta seminarium behandlas den gemensamma finsk-svenska historien, ekonomi, kultur, politik och utbildning, försvars- och säkerhetspolitik.