VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sverige och Finland

Del 4 av 4

Del 4 av 4. Avslutningsvis diskuteras den finsk-svenska kulturen av Jan Mosander och Jörn Donner. Hur är det att vara finsk immigrant i Sverige?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

 

Sändningstider

2017-07-06 kl. 21:50

2017-07-07 kl. 07:00

2017-08-13 kl. 00:00

 

Sverige och Finland

Sverige och Finland

Sverige och Finland har starka band bestående utav inte bara det svenska språket som talas i Finland sedan århundrade tillbaka och den stora finska befolkningen i Sverige och en lång gemensam historia, utan även en geopolitiskt betingad försvars- och säkerhetssituation. I detta seminarium behandlas den gemensamma finsk-svenska historien, ekonomi, kultur, politik och utbildning, försvars- och säkerhetspolitik.