VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Samtal om medvetandet

Neurofilosofi och medvetandet

Den mänskliga naturen och filosofin. Patricia Churchland samtalar med Susan Blackmore.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

 

Sändningstider

2017-08-11 kl. 21:00

2017-08-13 kl. 00:45

2017-08-13 kl. 10:30

2017-08-14 kl. 17:30

2017-08-15 kl. 23:00

2017-08-16 kl. 19:30

2017-08-17 kl. 08:10

2017-08-17 kl. 23:20

 

Samtal om medvetandet

Samtal om medvetandet

Vad är medvetandet? Är det begränsat till våra hjärnor eller finns det i andra delar av kroppen? Hur påverkar en hjärnskada vårt medvetande? Se samtal om medvetandet för att få svar på några av frågorna kring det mänskliga medvetandet.