VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Samtal om medvetandet

Lever vi i Matrix?

Lever vi i Matrix? Från frågor om medvetandet till ifrågasättande av fysikens fundamentala natur. David Chalmers samtalar med Susan Blackmore.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

 

Sändningstider

2017-08-18 kl. 21:00

2017-08-19 kl. 15:00

2017-08-20 kl. 10:40

2017-08-21 kl. 17:40

2017-08-22 kl. 22:00

2017-08-23 kl. 19:30

2017-08-24 kl. 23:50

 

Samtal om medvetandet

Samtal om medvetandet

Vad är medvetandet? Är det begränsat till våra hjärnor eller finns det i andra delar av kroppen? Hur påverkar en hjärnskada vårt medvetande? Se samtal om medvetandet för att få svar på några av frågorna kring det mänskliga medvetandet.