VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Revolution och romantik

Del 3 av 3: Musikens århundrade

Del 3 av 3. Vid slutet av 1800-talet förde en teknisk revolution musiken ut ur kyrkor, hov och konserthallar för att bli var mans egendom. Musik kunde nu överskrida både språk- och landgränser.

Originaltitel: Revolution and romance.

Produktion: BBC 2016.

 

Revolution och Romantik

Revolution och Romantik

Hur utvecklades musiken på 1800-talet? Suzy Klein tar oss till olika städer i Europa och visar hur musiker och kompositörer deltog i den tidens industriella, politiska och teknologiska genombrott. Och hur musiken blev den ledande konstformen i den moderna eran.