VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Lägg inte ner Medelhavsinstituten

Nedanstådne är ett gästinlägg av förra Axessmedarbetaren Ebba Fredin. Jag instämmer till fullo i vad hon skriver. / PJ Anders Linder

 

I dagens budgetproposition meddelar regeringen att man tänker lägga ned de svenska Medelhavsinstituten (Rom, Athen och Istanbul) genom att 2017 helt ta bort det statliga ekonomiska stödet. Om förslaget går igenom går ovärderliga kulturinstitutioner i graven.

De svenska Medelhavsinstituten fungerar som en plats för studier och forskning för forskare och studenter inom humaniora, arkitektur och statsvetenskap men har även med tiden kommit att bredda verksamheten med tvärvetenskapliga kurser inom flera ämnesområden. De är en ovärderlig mötesplats och ger avgörande möjligheter för forskare och studenter att bekanta sig med respektive lands kultur. De betyder långt mer än vad som avspeglas i de beskedliga summor som instituten kostar staten. Skälet att ta bort stödet är ett enda stort frågetecken.

Instituten fungerar i hög grad som komplement till de svenska ambassaderna i respektive land, framförallt inom kulturområdet. De gynnar med sina verksamheter svensk-grekiska, svensk-italienska och svensk-turkiska kulturförbindelser med sin verksamhet och med sina vänföreningar.

Flera av våra svenska historiker, arkitekter, författare och forskare har vistats på instituten. Genom stipendier kopplade till instituten har studenter och forskare fått möjlighet att komplettera och fullända sina utbildningar och sin forskning.

Dessutom utgör institutens historia i sig ett kulturhistoriskt arv. Äldst är Svenska Institutet i Rom som grundades av Gustav VI Adolf på 1920-talet. På 1940-talet grundade Gustav VI Adolf Svenska Institutet i Athen. Istanbulinstitutet är det yngsta av instituten men ligger på tomtmark som på 1700-talet förvärvades av Karl XII. Svenska Institutet i Rom är en arkitekturhistorisk pärla, ritat av Ivar Tengbom på 1940-talet, med inredning av Carl Malmsten och målningar av prins Eugen. Olof Palme såg under sin tid som statsminister till att sälja drottning Victorias Villa Svezia i Rom där tyska ambassaden nu håller till, något vi idag bittert ångrar. Detta går givetvis inte att jämföra vid en nedläggning av instituten men bör ändå nämnas i sammanhanget.

Läggs Medelhavsinstituten ned tar vi ytterligare ett steg mot det historielösa samhället, det skulle ytterligare framhäva den kultur- och bildningsfientlighet som präglar alltför många svenska politiker.


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.