VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Boven i dramat Hellmark Knutsson och instituten: Finansen eller Caligula?

Många nya ministrar har fått det hett om öronen. En av dem är Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, som öppnade sin statsrådskarriär med ett drag som utgör motsvarigheten till schackets 1. h2-h3. Hon såg till att omedelbart spela bort sitt goda utgångsläge och komma rejält på defensiven genom att bland mycket annat smått och gott föreslå avveckling av de högt uppskattade svenska forsknings- och kulturinstituten i Aten, Rom och Istanbul.

Förslaget slår direkt mot viktiga bjälkar i det svenska bildningsbygget, och man får lov att ställa sig frågan: Har det verkligen skett med avsikt? Är den nya ministern en exponent för Henry Fords (och 1960-talssossarnas) historia-är-bara-gammal-skit-linje eller hyser hon rentav kryptokommunistisk aggression mot allt som kan associeras till ett (tyvärr alltmer sällsynt) borgerligt bildningsideal?

Kanske ändå inte. Jag tror det ligger betydligt mer i Maria Schottenius uppgift om att besparingarna har funnits på bruttolistor från finansdepartementet och att den nya ministerns fel snarare ligger i försumlig gallring bland dessa uppslag än i medveten motvilja mot det klassiska arvet.

En sakuppgift som i all sin präktiga ironi stärker denna misstanke: Jag läser i en intervju med Helene Hellmark Knutsson i nya numret av Universitetsläraren (11/2014) att hon "valde helklassisk linje i gymnasiet, där hon läste latin och grekiska".

Antingen är hon moraliskt, om än inte politiskt, oskyldig. Eller så hade hon en riktig Caligula i skolan.

 

 


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.