VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Trygghet och säkerhet allt tyngre frågor

Brottsförebyggande rådets (Brå) generaldirektör Erik Wennerström har just presenterat årets Nationella Trygghetsundersökning (NTU) här vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Bilden han ger är inte så uppiggande. Särskilt illa ser det ut vad beträffar kvinnors oro för att drabbas av "överfall och misshandel". Andelen som hyser sådan oro har under 2016 stuckit iväg till 22 procent efter att under ett antal år ha legat på 15-16 procent. Det är en 50-procentig ökning och något alldeles nytt. Wennerström, som inte tycks ha särskilt nära till överorden, talar om utvecklingen som "alarmerade".

Vad ligger bakom? Wennerström menar att den omfattande diskussionen som gavs extra skjuts av övergreppen i Köln förra nyåret kan en vara en förklaring. Men det handlar också om en faktisk ökning av sexualbrotten mot kvinnor. De senaste åren har allt fler kvinnor uppgett att de utsatts för brott av sexuell natur. För fem år sedan handlade det om ungefär en procent, i dag om tre procent. Det motsvarar en ökning med 200 procent! Bryter man ned uppgifterna på olika åldersgrupper är de yngre kvinnorna särskilt hårt drabbade. Ungefär var elfte unga kvinna, nio procent, uppger att de blivit utsatta.

Kvinnor känner sig också betydligt mer otrygga än män i sina bostasområden under kvällstid och andelen som upplever otrygghet är högre 2016 än 2015.

De nedslående nyheterna till trots förblir förtroendet för Polisen högt. Det har fallit med fyra procenenheter från 2015 till 2016 men ligger ändå på respektabla 61 procent. Fast undersökningen gör förstås inget skillnad på "förtroendet för att Polisen gör sitt bästa" och "förtroende för att Polisen går i land med sin uppgift". Det skulle vara mycket intressant att se hur förtroendet skiljer sig på den punkten. Man kan respektera ansträngning och god vilja men ändå känna att Polisen inte ges förutsättningar att lyckas med sitt arbete.

Årets NTU är ytterligare en signal om att det behövs förstärkningar av den statliga kärnverksamheten. Vi har redan fått gott om sådana under rikskonferensen när det gäller vår försvarsförmåga. Allting tyder på att frågorna om trygghet och säkerhet kommer att spela en ovanligt stor roll i valrörelsen 2018 och att det kan stå de partier dyrt som inte har kraftfulla och framför allt trovärdiga budskap och företrädare.

 

 


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.