VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hultqvist på väg in i en Odenbergsk situation?

En av tio svenskar har förtroende för det svenska försvarets förmåga, en av hundra har stort förtroende, enligt en undersökning som presenteras i DN i dag. En överväldigande majoritet av fristående, kvalificerade bedömare anser att försvaret är kraftigt underfinansierat. Försvarsminister Peter Hultqvist, däremot, säger att det är "effektivare" att fortsätta förverkliga det nuvarande försvarsbeslutet än att tillföra nya resurser. På vilket sätt nya resurser skulle minska försvarets effektivitet går han barmhärtigt nog inte in på.

"År får sona vad stunden brutit", heter det, och det är klart att vi inte kan uppnå önskvärd förmåga sfrån den ena dagen till den andra eller ens från det ena året till det andra. Men detta kan inte vara en ursäkt för att inte sätta i gång och självfallet finns det en lång rad åtgärder som kan vidtas på en gång och göra nytta i stort sett meddetsamma. Förbättrad rekrytering genom högre löner till soldaterna och bättre resurser till övningar är ett par uppenbara exempel. Man kan ge materiel och materielsystem ökad livslängd. Extrapengar igör skillnad redan i vårbudgeten!

Peter Hultqvist agerade resolut och ingav trovärdighet som ny på sin post och han fick också ett mycket positivt mottagande. Men nu närmar han sig med förfärande hastighet en Mikael Odenberg-position, där Finansdepartementets närsynthet, koalitionspartnerns ointresse och statsministerns oförmåga till rimliga prioriteringar gör Försvarsdepartementets arbete hopplöst. Det är svårt att tänka sig att Stefan Löfven ska agera lika obetänksamt som Fredrik Reinfeldt och försätta Hultqvist i en ohållbar situation, men när det gäller svensk försvars- och säkerhetspolitik ska man aldrig underskatta en förmåga, nämligen den att gå från dåligt till sämre.


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.