VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Men vilka är då terrorismens orsaker?

Det är ordnat så att man kan ladda den ner regeringens nya säkerhetsstrategi. Det är bra. Det hade varit ännu bättre ifall regeringen hade laddat den med något.

Det knappt 30-sidiga häftet innehåller många rimliga resonemang och visar i vissa avseenden en klarsyn som inte riktigt fanns för bara några år sedan. Men så mycket till strategi är det inte. Enligt Nationalencyklopedins ordbok är en strategi ett "långsiktigt övergripande tillvägagångssätt", men dokumentet från regeringen har mycket lite med tillvägagångssätt att göra, utan den är en probleminventering och beskrivning av olika sorters hot mot ett modernt öppet samhälle som Sverige. Texten bör kunna fungera utmärkt för förstaårsstudenter på universitetet, som behöver få en inblick i vad för slags problem som krishantering har att tackla, men den ger inte mycket till besked om var regeringen ser de större säkerhetshoten och hur man ämnar förbereda sig. De prioriterade områdena är så många att de upphör att vara prioriteringar och "åtgärderna" som listas under respektive rubrik beskriver önskvärda resultat snarare än metoder för att nå resultaten.

Väldigt lite som står i texten är dumt eller fel, men det är allmänt hållet och väjer helst för de svåra frågorna. Ett enda exempel. I avsnittet om åtgärder mot terrorism och våldsbejakande extremism står det: "I det förebyggande arbetet måste hela samhället arbeta mot terrorismens grundorsaker..." Rätt så. Men vilka är enligt regeringen dessa orsaker? Det är den svåra och centrala frågan och därom finns inget att läsa. Mot bakgrund av den taffliga hanteringen av projektet nationell samordnare mot våldsbejakande extremism är det förvånande att regeringen kostar på sig att leverera så lite.

 


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.