VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Klart man ska låta bli att göda maffian

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag besökt Malmö där det under den senaste tiden begåtts ett antal mycket grova våldsbrott. Han har talat om hemlig dataavläsning, ökad kameraövervakning och mer gemensamt myndighetsagerande mot den organiserade brottsligheten. Men utöver vad staten ska göra har han  också tagit upp vad enskilda människor kan bidra med, nämligen att inte göda de kriminella nätverken med sina pengar: Alla medborgare har ett eget ansvar för att inte göda den grova organiserade brottsligheten. Om du handlar spriten på närlivs, eller åker taxi för 59 kronor eller klipper dig för 50 kronor, eller drar en lina kokain till helgen, då är du i själva verket en del av den organiserade brottslighetens näringskedja. Då är det svårt sen att ondgöra sig över hur våld och kriminalitet breder ut sig.

Jag ser att flera kommentatorer på sociala meder ironiserar över detta och menar att det är ännu ett tecken på statsmaktens kapitulation. Det har jag svårt att förstå. Det vore en sak om Ygeman hade uppmanat folk att själva gripa brottslingar eller på annat sätt bekämpa brottslighet aktivt, men vari ligger det uppgivna i att uppmana folk att avstå från att köpa svarta tjänster eller smuggelgods? Klart att det hjälper gangstrarna om det finns marknader för deras produkter. Medborgaransvaret upphör inte vid valurnan.

Sedan behövs förstås en rejäl satsning på ordningsmakt och brottsbekämpning, där Moderaternas förslag om ytterligare 2 000 poliser är långt mer beskedligt än vad som är önskvärt.

 

 


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.