VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Därför fungerar inte polisen

"Varför fungerar inte polisen?" Expressen ställer sig frågan i en lång artikel i dag. Centralisering och dåligt ledarskap är två återkommande förklaringar från polisforskarna Stefan Holgersson, Johannes Knutsson och Bo Wennström som tidningen vänt sig till.

Alla tre finns representerade i det temanummer om polisen som Axess gav ut i början av 2015, strax efter att den nya polisreformen trätt i kraft. Redan då varnade de och deras medskribenter för att förändringen skulle skapa fler problem än den löste. 

I brist på lokal förankring är reformen dömd att misslyckas, skrev Krister Thelin. Centraliseringen ökar avståndet mellan medborgare och polis, påpekade Stefan Holgersson. Reformen får inte de ekonomiska resurser som krävs för att den ska kunna lyckas, varnade Olle Abrahamsson. Analytisk skärpa värdesätts inte tillräckligt inom svensk polis, skrev Johannes Knutsson. Det behövs inte bara lag utan också ordning, betonade Bo Wennström.

Vill man gå mer på djupet än vad Expressens reportage kan erbjuda finns här åtskilligt matnyttigt. En sak är i alla fall säker: det går inte att säga att det saknades varningsord.

Men som så ofta när det råder enighet från höger till vänster i politiken, och så var det med polisreformen, är lusten att lyssna ytterst begränsad. Nu krävs både omfattande extra resurser och en ny struktur för att det ska bli ordning (!) på torpet. Men vem har kraft att agera?

 

 

 

 

 


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.