VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Riksdagen till regeringen: Lämna museerna i fred!

Riksdagens kulturutskott fattade ett angeläget beslut i går när man gick på allianspartiernas linje i en högaktuell fråga inom museipolitiken. Det handlar om regeringens ovilja att skydda Östasiatiska museet, Etnografiska museet och Medelhavsmuseets framtida självständighet och existens.

Museerna är sedan tidigare hopskyfflade med icke-museet Världskulturmuseet i Göteborg i den märkliga konstruktionen Världskulturmuseeerna (som om allt utanför Sveriges gränser egentligen var samma sak). Denna skvader har problem med ekonomin, eftersom Göteborgsverksamheten kostar massor av pengar samtidigt som finansdepartementet genom Fastighetsverket pungslår museerna på orimliga "marknadshyror". Idéer om lösning? Samlokalisering av museerna, ännu fler föremål till magasinering, biblioteken skingrade för vinden. Kulturministern kallar det att ge verksamheten fria händer och låtsas som om hon ökar museernas oberoende när hon ger dess ledning fria händer att stöpa om verksamheten och skruva upp den ideologiska trycket.

Men nu säger alltså kulturutskottet stopp och belägg. Betänkandet publiceras först den 26 maj men det kommer i det aktuella avseendet att bygga på allianspartiernas gemensamma motion 2016/17:3643 med anledning av regeringens kulturarvsproposition. Där betonas vikten av att värna varje museums särart och att yrkas att riksdagen ska tillkänna detta för regeringen. Riksdagen debatterar frågan den 30 maj och fattar beslut den 31 maj.

Regeringen ska förstås rätta sig efter vad riksdagen säger och kulturministern kan knappast gå majoriteten rakt emot. Fast det har hänt förut att regeringen slingrat sig, segat och tävat när det gäller att förhålla sig till tillkännagivanden från riksdagen. Det finns all anledning att glädjas åt gårdagens utskottsbeslut, men samtidigt finns fortsatt goda skäl att hålla ögonen på bollen.

En sak är dock klar: Om regeringen låter Världskulturmuseernas ledning underminera eller helt avskaffa självständigheten hos Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseet sker det mot riksdagens vilja.

 


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.