VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Stoppa kampen mot livet på landet

Samtidigt som debattens vågor går höga om avfolkningen av Sverige utanför stor- och högskolestäderna gör många länsstyrelser sitt yttersta för att förhindra att människor kan leva fungerande liv och försörja sig själva på landet. En skogsägare i Värmland har till exempel inte fått avverka sin skog eftersom den fridlysta bombmurklan dväljs i markerna. Rätt eller fel? Det kan man diskutera, men det borde inte råda något tvivel om att skogsägaren i vid ett förbud ska ersättas av det allmänna för sin ekonomiska förlust. Länsstyrelsen har inte alls varit intresserad av att höra på det örat, men nu har de fått på nöten i mark- och miljööverdomstolen. Utmärkt. Inte en dag för tidigt. BLT skriver förtjänstfullt om saken.

"Människan före systemet" en tom besvärjelse

I dagens Expressen gör Ann-Charlotte Marteus på ett föredömligt sätt upp med den tomma frasen "människan före systemet". Den har använts flitigt i argumentationen för öppnast möjliga invandringspolitik, men vad betyder den egentligen? Att det inte ska finnas några "system" överhuvudtaget? Att "människan" får det bättre bara det nuvarande "systemet" raseras eller rivs upp med rötterna? Eller vad?

"Systemet" brukar inte definieras så noga i den här retoriken men syftar uppenbarligen på regelverk och verksamheter, framför allt offentliga. I realiteten: arbetsmarknadslagstiftning, bostadspolitik, sjukvård, skola, socialtjänst.

Det kan naturligtvis vara missriktat att hävda att dessa måste behållas i just sin nuvarande form. Det finns starka skäl att liberalisera såväl arbetsmarknaden som bostadsmarknaden alldeles oavsett nivån på invandringen och sjukvård och skola kan skötas på bättre sätt än i dag, men om det är reformerade system man är ute efter kan det kan sina poänger att säga det och samtidigt förklara på vilket sätt det ska ske. Allmänt tal om "människan före systemet" blir föga mer än en besvärjelse, en from fantasi om att vi kan upprätthålla en viss nivå på trygghet, kvalitet och förutsägbarhet i välfärdssamhällets tjänster oavsett hur många människors krav som ska tillfredsställas och hur mycket resurser som ställs till "systemets" förfogande.

Någon sorts "system" finns i alla samhällen. Frågan är vilken ambitionsnivå de ska ha, vem som ska betala och hur de ska bemannas. På kort sikt kommer en konsekvent "människan före systemet"-politik med all sannolikhet att få verksamheter att gå på knä, eftersom det helt enkelt inte finns mänskliga resurser som kan lösa alla nya problem. Det kan man vara villig att utstå för egen och andras räkning, men då är det klädsamt att säga det.

 

 

Kinberg Batra och Lööf är lika svårbegripliga

Ju fler borgerliga signaler det kommer i regeringsfrågan, desto mer förvirrad blir man. Kanske har jag någonstans missat de avgörande beskeden. I så fall tar jag tacksamt emot information som reder ut läget.

Annars undrar jag:

Om Anna Kinberg Batra vill byta regering så snart som möjligt, varför gå omvägen över en borgerlig fyrpartibudget? Varför inte argumentera för ett misstroendevotum mot statsministern meddetsamma? 

Och vad vill egentligen Annie Lööf? I riksdagens partiledardebatt den 12 oktober 2016 sade hon så här: "Jag har gett tydliga besked om vad Centerpartiet tycker i regeringsfrågan. Vi kommer att fälla Stefan Löfven efter nästa val, eftersom vi i sann demokratisk ordning vill få till stånd en talmansrunda för att utreda vilken statsministerkandidat som har det största regeringsunderlaget." DN:s reportrar konstaterade att det "under onsdagens partiledardebatt blev tydligt att de fyra allianspartierna har kommit överens om att rösta bort Stefan Löfven som statsminister, oavsett hur det går i nästa val (min kursivering)."

Men om det är principiellt acceptabelt för Lööf och Centerpartiet att rösta bort Löfven efter valet 2018, även om de rödgröna har blivit större än Alliansen, varför är det otänkbart att göra det nu? Därför att man är oense om var man ska söka stöd i riksdagen efter att regeringen Löfven har fallit? Men återigen, det skiljer inte då från nu.

Vad som däremot skiljer då från nu är ett och ett halvt år.

Såväl Kinberg Batra som Lööf anser att den nuvarande regeringens politik är skadlig för landet. De har möjlighet att gemensamt sätta stopp för den. Men de avstår. Antingen för att anser sig behöva ett och ett halvt år för att tänka ut vad som ska hända när de har fällt regeringen - eller för att de fruktar att det skulle leda till "politiskt kaos" om den nuvarande regeringen inte fick fortsätta med sin skadliga politik. Ingendera hållningen ter sig så där riktigt imponerande. Men, som sagt, förhoppnigsvis har jag missat något.


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Sverige och Finland – ett nytt säkerhetsläge?

Ett seminarium om Sveriges och Finlands nationella säkerhet i en snabbt föränderlig geopolitisk miljö. Hur har säkerhetsläget förändrats? Vad kan vi vinna på ett avtal om svensk-finskt partnerskap? Är medlemskap i Nato ett alternativ? Från ett seminarium på Hotel Kämp i Helsingfors den 22 januari 2016.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.