VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Låt inte regeringen ideologisera kulturarvet i lugn och ro

Ola Wong gjorde en stor och viktig kulturinsats när han i höstas riktade strålkastarljuset mot ideologiseringen av museerna och hoten mot Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm. Beundransvärt nog släpper han inte taget utan håller ut och återvänder till ämnet, nu senast i en artikel på SvD Kultur.

Utgångspunkten är kulturarvspropositionen som ska upp till beslut i riksdagen i slutet av maj. Wong beskriver hur regeringen här talar med kluven tunga: å ena sidan säger man sig värna kulturens frihet, å andra sidan manar man museerna till att ta aktiv del i den aktuella samhällsdebatten. Precis som om Kultursverige skulle behöva ännu fler aktivistiska stämmor i den dagspolitiska änglakören mer än folkbildning och kunskapsförmedling om det som museerna verkligen kan. "Kulturarvet beskrivs genomgående som ett instrument för politiska mål", konstaterar Wong. Museerna kommer för all del inte att emotta exakta instruktioner om vad de ska propagera för, men det är länge sedan de tongivande funktionärerna i sektorn behövde några sådana. Man vet vad som förväntas.

Främste dirigent i den identitespolitiska orkestern är numera Riksantikvarieämbetet. Man skulle kunna tänka sig att en myndighet med detta namn hade bevarande och traderande som huvuduppgifter, men Wong visar med tragikomisk effekt upp hur myndigheten slingrat sig ur denna roll till förmån för kortsiktighet och ideologisering. Att tala om olika kulturarv är enligt RAÄ exkluderande, för om man intresserar sig särskilt för det egna "viet" kan man glömma bort att se "den andre".

Jaha, men vad ska då "den andre" integrera sig i om det inte finns något "vi"? Riksantikvarietämbetet: Tänkte inte på det....

En alltför sällan ställd fråga med anledning av ovanstående. Hur länge tänker oppositionen låta de rödgröna ägna sig åt detta destruktiva trams? 

 

TILLÄGG 15:58. Noterar att Riksarkivarieämbetets chef Lars Amréus skriver på Twitter: "Kritiken är mot RAÄ är svepande, felaktig och illa underbyggd! Får återkomma med längre svar."

 

Framtidsrelevanta mötesplatser, nej tack

Fyra personer - Ola Wong, Anna Westin, Martin Rundkvist och Louise Brown - har skrivit ett mycket läsbart och distinkt dokument apropå regeringens kulturarvsproposition (2016/17: 116) som ska upp till beslut i riksdagen senare i vår. De visar hur en besvärande ideologisering av Sveriges museer döljer sig i avpolitiseringens dräkt och hur institutionernas kunskapsförmedlande uppdrag tunnas ut till förmån för jippon och modeidéer.

Genom att ge fria händer till ledningen för Statens Museum för Världskultur öppnar man för att Östasiatiska, Etnografiska och Medlehavsmuseerna kan devalveras och marginaliseras kraftigt. Redan i dag har sakkunskapen fått retirera och det lär inte blir bättre av att placera museernas samlingar i magasin, beröva dem deras lokaler och utlokalisera deras bibliotek till okänd ort. Kvar blir en "mötesplats" som ska ha "framtidsrelevans". Kort sagt en miljö för kolporterande av välmenande propaganda som ingen vill lyssna till. Det skulle tyvärr förvåna föga ifall slutresultatet blir 1) ett nytt skrytbygge utan själ och kunskapsfokus som inte lockar folk och som 2) snart tvingas hyra ut lokaler till kick-offer och vinprovning.

 

 

Varken kinesisk eller svensk kulturrevolution

I dagens DN skriver Nathan Shachar med innehållslig tyngd och sedvanlig stilistisk kraft om kulturpolitikens förvandling. En gång byggde den upp, nu är den minst lika intresserad av att riva ned.

Han uppmärksammar att kulturminister Alice Bah Kuhnke glatt förevisat att hon har (haft?) ett broderi med texten "Visst behöver vi en kulturrevolution nu" hängande på sitt rum på departementet. Sedan berättar han om vad kulturrevolutionen med stort K, den kinesiska, innebar i praktiken, nämligen mängder av människors död och en kulturvandalism utan like. Författaren till den fina Levertinbiografin Blodseld och nordisk längtan påminner också om att Oscar Levertin skildrat liknande härjningar på svensk mark: genomförda av rabiata, ideologiskt förblindade protestanter, lika angelägna som dagens talibaner att förstöra kulturskatter som deras religiösa dogmer inte tål. Avgudabilderna ska bort, minnet ska bort, historien ska reduceras till ett självförhärligande nu.

Nationalencykopedins ordbok anger två förklaringar till "kulturrevolution": dels den kinesiska, dels en "process med stora (politiska) omvälvningar inom kulturlivet". Jag hyser inget tvivel om att det är tanken på den senare, mer lagomt progressiva typen som Bah Kuhnke kittlas av, men det är faktiskt illa nog. "Urvalet av kulturmiljöer bör ses över kontinuerligt och värderas utifrån sin samhällsrelevans", citerar Shachar, och i förlängningen av en sådan ny troslära finns inte mycket annat att vänta än moden, manipulationer och maktutövning. Klockan tickar för Östasiatiska museet och inte bara för det.

Konsten är lång och livet är kort. Den "samhällsrelevanta" kulturpolitiken är ännu kortare.


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.