VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Är du som Donald Trump eller?

För några dagar sedan publicerade DN en artikel där man gick till författaren Katerina Janouchs förläggare och undrade vad som nu skulle hända med deras samarbete efter att Janouch uttalat sig yvigt och polemiskt om Sverige i allmänhet och svensk invandringspolitik i synnerhet. I ett kritiskt blogginlägg ifrågasatte jag arbetsmetoden att fiska efter negativa reaktioner hos en icke inblandad tredje part. Att ifrågasätta påståenden är en sak, att försöka ställa till det för den som har uttalat dem är en annan. DN:s kulturchef blev mycket upprörd och begärde att jag skulle korrigera texten. Jag frågade vad som var fel men fick inget svar.
 
I dag återvänder Björn Wiman till mitt inlägg, dock på ett sätt som döljer att det handlade om DN:s arbetssätt och inte om Janouchs åsikter. Däremot blir jag hopbuntad med Donald Trump och liknande figurer.
 
Vad gäller behovet av självständiga och fria medier har jag ingen annan åsikt än Wiman. Är hans metod det bästa sättet att försvara dem? Där är jag mindre övertygad, om man så säger.

Angiverijournalistik: ny satsning på DN Kultur

Denna artikel på DN Kultur är en av de märkligaste jag läst på länge. Författaren Katerina Janouch har intervjuats av tjeckisk tv och enligt uppgift från kritiker kommit med svajiga och överdrivna påståenden om tillståndet i Sverige bland annat beträffande invandring. Detta kan förstås förtjäna ifrågasättande och mothugg. (Min obefintliga tjeckiska gör det svårt att ta ställning i sak.) Men här nöjer sig inte DN med att publicera kritik (vilket man också har gjort) utan skickar iväg en reporter till Janouchs förlag för att berätta hur hemskt hon har uttalat sig och få dem att ta ställning mot henne - på grund av något som inte har ett dugg med hennes böcker att göra.

Det är rena angiveriverksamheten. Något nytt och genuint obehagligt.

Jag kan till exempel inte påminna mig att DN har bussat sina reportrar på förläggare till författare som har försvarat kommunistiskt förtryck. Tvärtom har jag för mig att det en gång i tiden gick alldeles utmärkt att samtidigt svärma för Mao och vara kulturchef i DN.

Men nu är det nya tider och kanske är detta starten på en trend? Vilka andra inlägg i aktuella debatter ska leda till att DN ställer förlag mot väggen och undrar "hur detta påverkar samarbetet"? Vad ska en författare få tycka innan DN rycker ut? Inte med kritik i sak utan med indirekta uppmaningar till förlag att straffa skribenter som inte håller sig på mattan åsiktsmässigt? Får man gilla Israel? USA? Ifrågasätta kvotering? Det sluttande plan som tidningen ger sig ut på är jävligt brant.

Hård polemik är en sak. Janouch har talat och får räkna med svar. Att springa och tassla hos arbets- och uppdragsgivare är något helt annat.

Avslutningsvis vill jag bara uttrycka min beundran för Janouchs förläggare Ann-Marie Skarp, vars tjeckiska tydligen är så god att hon utan att darra på manschetten "tar starkt avstånd" från vad Janouch har sagt på tv. Tänka sig att hon har haft tid inte bara att sköta en omfattande förlagsverksamhet utan också att lära sig detta omvittnat svåra språk.

 

UPPDATERING 11:55  DN:s kulturchef Björn Wiman är missnöjd med denna bloggpost och skriver på Twitter att han "utgår från att du korrigerar de bisarra konspirationsteorierna". Jag har frågat vad som är fel men inte fått något svar. Vad som kan behöva förtydligas är att Expressen tydligen publicerat uppgiften innan DN gjorde det. Det framgår dock inte av DN:s artikel, och jag förstår inte riktigt på vilket sätt det skulle göra saken bättre. Det problematiska är inte att någon var först utan metoden att gå till uppdrags- och arbetsgivare och be om kommentarer på något kontroversiellt som uppdrags- eller arbetstagare sagt i helt andra sammanhang.

Trygghet och säkerhet allt tyngre frågor

Brottsförebyggande rådets (Brå) generaldirektör Erik Wennerström har just presenterat årets Nationella Trygghetsundersökning (NTU) här vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Bilden han ger är inte så uppiggande. Särskilt illa ser det ut vad beträffar kvinnors oro för att drabbas av "överfall och misshandel". Andelen som hyser sådan oro har under 2016 stuckit iväg till 22 procent efter att under ett antal år ha legat på 15-16 procent. Det är en 50-procentig ökning och något alldeles nytt. Wennerström, som inte tycks ha särskilt nära till överorden, talar om utvecklingen som "alarmerade".

Vad ligger bakom? Wennerström menar att den omfattande diskussionen som gavs extra skjuts av övergreppen i Köln förra nyåret kan en vara en förklaring. Men det handlar också om en faktisk ökning av sexualbrotten mot kvinnor. De senaste åren har allt fler kvinnor uppgett att de utsatts för brott av sexuell natur. För fem år sedan handlade det om ungefär en procent, i dag om tre procent. Det motsvarar en ökning med 200 procent! Bryter man ned uppgifterna på olika åldersgrupper är de yngre kvinnorna särskilt hårt drabbade. Ungefär var elfte unga kvinna, nio procent, uppger att de blivit utsatta.

Kvinnor känner sig också betydligt mer otrygga än män i sina bostasområden under kvällstid och andelen som upplever otrygghet är högre 2016 än 2015.

De nedslående nyheterna till trots förblir förtroendet för Polisen högt. Det har fallit med fyra procenenheter från 2015 till 2016 men ligger ändå på respektabla 61 procent. Fast undersökningen gör förstås inget skillnad på "förtroendet för att Polisen gör sitt bästa" och "förtroende för att Polisen går i land med sin uppgift". Det skulle vara mycket intressant att se hur förtroendet skiljer sig på den punkten. Man kan respektera ansträngning och god vilja men ändå känna att Polisen inte ges förutsättningar att lyckas med sitt arbete.

Årets NTU är ytterligare en signal om att det behövs förstärkningar av den statliga kärnverksamheten. Vi har redan fått gott om sådana under rikskonferensen när det gäller vår försvarsförmåga. Allting tyder på att frågorna om trygghet och säkerhet kommer att spela en ovanligt stor roll i valrörelsen 2018 och att det kan stå de partier dyrt som inte har kraftfulla och framför allt trovärdiga budskap och företrädare.

 

 


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Sverige och Finland – ett nytt säkerhetsläge?

Ett seminarium om Sveriges och Finlands nationella säkerhet i en snabbt föränderlig geopolitisk miljö. Hur har säkerhetsläget förändrats? Vad kan vi vinna på ett avtal om svensk-finskt partnerskap? Är medlemskap i Nato ett alternativ? Från ett seminarium på Hotel Kämp i Helsingfors den 22 januari 2016.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.