VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

IMEDIA

Här tipsar Forum Axess redaktion om aktuellt i media och ger i förekommande fall sina kommentarer.

"Här ligger en kennel begravd"

"Vi bevittnar nu en av de största politiska skandalerna på senare år. Mest iögonfallande är regeringens handlingsförlamning. Under nästan ett års tid gjorde den ingenting, trots att Näringsdepartementet hade delgetts information. Det verkar, mot bakgrund av allt som nu framkommer, inte troligt att Anna Johansson varit ovetande om allt. Oavsett hur mycket hon kände till innan, ursäktar det inte hennes agerande sedan saker blivit kända.

Sten efter sten lyfts nu i denna solkiga historia. Här verkar inte bara en hund ligga begravd, snarare en kennel." skriver Anna Charlotta Johansson i SVD angående infrastrukturskandalen.

Svenska Dagbladet

Riksdagens försvarsutskott möts "Mitt i semestern"

DN:s nyhet i rubrik angående att Sveriges infrastruktur avslöjats inför potentiella fiender är "Krismöte hålls mitt i semestern". Grönköpings Veckoblad hade inte kunnat sätta en bättre rubrik.

"Riksdagens försvarsutskott har kallat till krismöte mitt under rådande semester, uppger SVT Nyheter. På agendan står avslöjandet om Transportstyrelsen läcka om känsligt material till utlandet."

Man får förmoda att ingen är ansvarig för det inträffade och en utredning tillsätts.

I vilket annat land har rikets styres representanter och ytterst ansvariga  någonsin "semester" dvs frånkopplade från ansvar och arbete. Peters princip triumferar.

Dagens Nyheter

Avskaffa Arvsfonden

"Arvsfondens anslag ska nämligen ha finansierat islamistiska och antidemokratiska organisationer, enligt en rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. I rapporten beskrivs hur den internationella islamistorganisationen Muslimska brödraskapet via frontorganisationer tagit emot miljontals skattekronor för att bygga upp verksamhet i Sverige.

Det är upprörande, men vid det här laget blir man kanske inte längre överraskad över vad svenska myndigheter kan ställa till med."

"Själva idén att man ska ha en självständig myndighet som inte tilldelas anslag ur statsbudgeten, utan lever på de dödas pengar, är frånstötande. Om politikerna vill lägga pengar på märklig verksamhet är det en sak. De kan då kritiseras, och röstas bort i allmänna val. Något sådant ansvar kan inte utkrävas från Allmänna arvsfonden. Dess existens strider mot centrala demokratiska principer. Därför måste den läggas ner."

Nya WermlandsTidningen

Alla svenskar med körkort utelämnade till främmande makt?

"Transportstyrelsen lade ut sin dataverksamhet till ett privat företag – som lät hemliga uppgifter behandlas av personer utomlands som inte blivit säkerhetsprövade, rapporterar Dagens Nyheter.  

– Jag såg ingen annan utväg än att fatta det här beslutet, säger den före detta generaldirektören Maria Ågren till Sveriges Radio Ekot enligt TT."

Expressen

 

Det nygamla klassamhället

"Om politikerna inte gör något åt utanförskapet riskerar det att få förödande konsekvenser, hävdar debattören Thomas Gür i Göteborgs-Posten (17/7).  Sverige har redan i dag en etniskt präglad underklass. Invandringen till Sverige har varit så stor att landet inte kunnat integrera dem som kommit hit. 

Resultatet är att stora grupper lever i områden präglade av arbetslöshet, fattigdom, trångboddhet och låga skolresultat. Detta är det nya klassamhället."

Expressen

EU är beroende av Turkiet

"Vi ska hugga huvudet av dem" – det var budskapet från Turkiets president Recep Tayyip Erdogan när han i lördags höll tal på årsdagen av kuppförsöket."

"Turkiet är sedan år 2005 ett kandidatland till EU. Men från EU:s ledare är det tämligen tyst trots utvecklingen i landet."

"Den överenskommelse om migranter som ingicks i mars 2016 innebär att EU är mer beroende av Turkiet än vad Turkiet är av EU. ... Avtalet har minskat trycket på de europeiska länderna men det har också använts som ett hot från Turkiet; bland annat i frågan om visumfrihet för turkiska medborgare.

Detta visar på faran i att förlita sig på demokratiskt instabila länder i viktiga frågor som den om migration."

GöteborgsPosten

 

Tidigare i IMEDIA:

"Varning för EU-federalism"

AKB står pall


Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.