VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

IMEDIA

Här tipsar Forum Axess redaktion om aktuellt i media och ger i förekommande fall sina kommentarer.

Lena Andersson om liberalismens sanna väsen

"Mekaniska avståndstaganden och repression mot samhällets åsiktsfiender är i dag starkare än den reflekterade analysen av deras samhällskritik och idéer. Så blir individualismens fria samhälle bara en spegelvänd version av kollektivismens."

Dagens Nyheter

Konsthögskolan får moderna lokaler i Tomteboda

"Tomtebodaterminalen i Stockholm kan bli Konsthögskolans lokaler i framtiden." 

Dagens Nyheter

Gudmundsson: Överger väljarna socialdemokraterna

"I ett hundra år därefter har socialdemokratin definierat den huvudsakliga konfliktlinjen i europeisk politik. Det första halvseklet, åtminstone, med ett tydligt socialistiskt mål, som skulle uppnås med gradvisa reformer. De senaste decennierna som förvaltare av välfärdsstaten.

Men nu, efter hundra år, överger väljarna socialdemokraterna. Arbetarklassväljarna tycks i hög grad söka sig till nationalistiska reaktionära partier. Och den medelklass som socialdemokraterna länge höll i sitt grepp med hjälp av generell välfärdspolitik har gått vidare i takt med att de offentliga systemen har slutat att leverera."

Svenska Dagbladet

"Går det att göra skattebetalare av våra invandrare?"

"Å ena sidan är den svenska rik; den har råd att vara god, att bedöma invandring nästan uteslutande ur humanitär synvinkel. Åtminstone till helt nyligen har det varit så. Å andra sidan måste välfärdsstaten uppfylla kravet på att ”producera” skattebetalare eftersom den bara i marginalen och under begränsad tid kan acceptera medborgare som ingen skatt betalar då den annars skulle sätta sin egen existens på spel. Därvidlag skiljer den sig radikalt från traditionella stater som utan att bryta samman kan härbärgera stora mängder jobb- och medellösa medborgare som ingenting alls betalar.

Den – outtalade – frågan är därför: går det att göra skattebetalare av våra invandrare?" skriver Richard Swartz.

Dagens Nyheter

 

”Placera Nobel Center i nya universitetsområdet”

"Vi vill framföra ett förslag på bättre placering av Nobel Center än Blasieholmen. Med vårt förslag berikas Nationalstadsparken samtidigt som Stockholms city slipper förstörelse av ett nationellt kulturarv. Det skriver Gunnar Aronsson och Ludvig Rasmusson som föreslår att Nobel Center placeras nära KTH.”

Svenska Dagbladet

En stad ingen vill bo i

”Just när man trodde att man hade sett allt vad gäller förskönande prospekt drämmer White Arkitekter AB till med en visualisering som lyfter hela konceptet med koncept till stratosfäriska nivåer.

Luttrade medborgare har förstås redan sedan länge slutat tro på arkitekternas bilder av planerade byggen. Glasfasaderna blir aldrig sådär genomskinliga och luftiga som i broschyren, utan blir i verkligheten smutsiga, grå och hotfulla speglingar av det mörker som ligger över Sverige merparten av året.

De gemensamma utrymmena blir aldrig levande piazzor med uteserveringar och välbeställda flanörer. I stället blir det blåsiga betongöknar och övergivna parkbänkar. Prospektens kreativa miljöer blir i verkligheten själsdödande modernistiska lådor.” Skriver Per Gudmundsson.

Svenska Dagbladet

Tidigare i IMEDIA:

Det är Europas kris som vi ser

Mats Skogkär: "Hej då, alla museer!"

Unga litar mindre på etablerade partier

"Fridolin är inte trovärdig i terrorfrågan"


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.