VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Mats Skogkär: "Hej då, alla museer!"

"Hej då, alla museer!

Till Unescos världsarv – kulturminnen eller naturminnen som är så värdefulla att de är en angelägenhet för hela mänskligheten – har Sverige lämnat femton bidrag. Vad säger i så fall att dessa, exempelvis Gammelstads kyrkstad i Luleå, ska värderas högre än, låt säga, köptemplet Väla utanför Helsingborg?

Att hålla det ena över det andra är trots allt att upprätta en värdehierarki.

Fast med kulturminister Alice Bah Kuhnkes (MP) insatser i åtanke är det kanske inte så märkligt om hennes departement undviker att tala i termer av bättre och sämre."

"Enligt statssekreterare Per Ohlsson Fridh kan det nämligen vara "problematiskt att hävda att ett visst kulturarv eller en viss tradition skulle vara viktigare eller ha större betydelse än en annan".

Han säger det som förklaring till varför regeringen inte vill vara med när FN-organet Unesco nu sammanställer världens immateriella kulturarv, det kulturarv som inte går att ta på: traditioner, sånger, ramsor, danser och hantverkstekniker.

Kulturdepartementet ogillar helt enkelt "värdehierarkier", låter Ohlsson Fridh förstå.​"

Sydsvenskan


Studio Axess

Programserie med PJ Anders Linder som programledare

Global Axess: Geopolitikens återkomst

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Spioneriets historia och framtid

I sex program intervjuar Niklas Ekdal sex olika experter på spioneriets och säkerhetstjänsternas historia och framtid. Intervjuerna spelades in i Oxford den 18 mars 2016.

Kapitalismens betydelse

Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

Johan August Gripenstedts näringsfrihetsreformer 1864 brukar betraktas som en milstolpe i den svenska kapitalismens utveckling och tillika startskottet för en lång period av ekonomisk välståndsutveckling. Vilken betydelse har kapitalismen haft för den svenska välståndsutvecklingen sedan näringsfrihetens införande? Vilka nya problem och samhällsutmaningar har den skapat i Sverige?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Familjen Shtisel - Säsong 2

Den prisbelönta dramaserien om den religiöst ortodoxa familjen Shtisel i Jerusalem återkommer nu med nya avsnitt. Och som vanligt står far och son, Shulem och Aktiva, Shtisel i centrum för handlingen.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.

Global Axess: Religion

Om samhälle, människor och tro

Global Axess 2014 omfattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och i dag. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.