VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Samhälle

Vi följer planen´

Av Fredrik Erixon och Björn Weigel

För de enklaste uppgifter krävs numera regler och manualer. Managerialismen kväver innovationsförmåga och risktagande.

Håller västvärldens växande ängslighet på att förvandla näringslivet till en samhällsnyttighet, eller det som på engelska brukar kallas för ”utility”? Vi är alla nu fotsoldater i en byråkratisk plan. I stater likväl som storföretag bestäms snart sagt varje beteende av en manual.

Banker, till exempel, har efter finanskrisen förvandlats till så hårt reglerade verksamheter att de snart inte kan signera en låneansökan utan att först fråga en myndighet. Och vill de få samma kund att spara i en aktiefond, då finns en tjock lunta som reglerar hur en banktjänsteman ska berätta för han eller hon att det är förknippat med risk att köpa en aktiebaserad finansiell produkt.

I Sverige föreslås nu en reglering av ”vinster i välfärden” som garanterat kommer att strypa entreprenörskap och experimentlusta inom välfärdstjänster, men öka efterfrågan på revisorer, jurister och statliga vinstkontrollanter. Nedmonteringen av monopolen i Europas telekomsektor på 1990-talet lyfte rejält digital innovation, men nu är sektorn närmast massakrerad av lager på lager av komplicerad lagstiftning. I raden av världsfrånvänd telekomreglering kom senast ett förslag på hur roamingavgifter i Europa ska bestämmas enligt en matematisk formel som ingen begriper, än mindre kan omsätta i praktik utan att en myndighet utfärdar en instruktion.

Skolreformer saluförs i regel som nya möjligheter för rektorer och lärare att få vara myndiga i sina värv, men i verkligheten inför reformer alltmer regler för hur organisationer och vuxna personer ska bete sig. För säkerhet skull ska lärare nu också vara ett legitimerat yrke. Och det följer en trend: allt fler professioner kräver att personal förvärvar en legitimation. Det kan förvisso vara ett motiverat krav för exempelvis läkare, men det säger rätt mycket om vårt ängsliga behov av byråkrati att EU har 5 000 reglerade professioner.

Nu ska kameraförsedda drönare omfattas av samma behov – med effekten att en ny innovativ bransch med mäklarfotografi och modernt lantmäteri stympas av tillståndsplikt. Att likställa luftburen drönarfotografi med personövervakning låter kanske som en byråkratisk uppfinning från Sir Humphrey och kollegor i teveserien Javisst, herr minister. Men det är just vad Högsta Förvaltningsdomstolen gjort. Enligt den är det tillåtet att cykla omkring med en kamera på styret, men eftersom en drönare i luften inte är bemannad på plats krävs tillstånd.

Domstolen hade av allt att döma läst lagen korrekt. Problemet är bara att lagen är från 1970-talet och inte anpassad efter modern teknik. Politiker har haft många tillfällen att ändra på lagen och undvika att skada en hel framtidsbransch, men de har än så länge försatt dem.

Byråkratins evangelium gäller inte enbart i den politiska världen. Företagsvärlden är faktiskt inte mycket bättre. Företagsbyråkrati, konstaterar Boston Consulting Group, har vuxit med 7 procent per år de senaste femtio åren. Det är inte enbart kundtjänsten på Postnord och andra korporativa labyrinter som förlöser samma upplevelse av surrealistisk byråkrati som karaktären K i Franz Kafkas Slottet. Korporativt beteende styrs alltmer av regler och manualer. Hundratals timmar med kvalificerad arbetskraft läggs på möten och författande av ”policyinstruktioner” för något så banalt som hur ett företag ska skicka några tweetar från en konferens. Hierarkier växer sig starkare. Alltmer specialiserad personal gör att många företag skapar virrvarr av regler för att utföra de mest enkla gemensamma uppgifterna. Allt är snillrikt uttänkt och följer en plan, ofta designad av konsulter. Men i dessa byråkratier förtvinar mänskliga tillgångar om initiativförmåga och kreativitet.

Managerialism förklarar vår bristande förmåga till innovation – att samhällen i väst krympt sin vilja att göra något annorlunda. Företag genomsyras av en längtan att minimera osäkerheter och maximera förutsägbarhet. Ägare, oftast ansiktslösa institutioner, komplicerar hur styrelser och företagsledning ska agera. Och från dessa flödar manualer och regler om hur allehanda situationer i organisationer ska hanteras, inte sällan med effekten att ansvar alltid kan delegeras nedåt när något går åt pipan.

Men det är den brända jordens taktik för den experimentlusta som riktig innovation förutsätter. Företag väljer i allt högre utsträckning säker produktutveckling före radikal innovation. När de konfronteras med obegripliga regleringar som kräver expertjurister för att hantera förstärks den byråkratiska instinkten; det är en brandvägg mot risker. Både regeringar och storföretag har svarat på den alltmer komplexa verkligheten med att göra regler mer komplexa. De blir båda planeringsmaskiner – producenter och konsumenter av regler, regler och regler.

Och någonstans där förloras utrymmet i ekonomin för entreprenörer och innovatörer – eller andra som vill simma mot strömmen. Rädslan över att robotar ska ta våra jobb sprider sig. Men det vi egentligen borde vara rädda för är den regeliver som redan är på väg att omprogrammera människor till just robotar.

Mest lästa just nu

1) Farväl till kultursidan av Thomas Engström

2) Det tar tio år av Nils Lundgren

3) Alternativ feminism av Eli Göndör

4) Allas och ingens fel av Katarina Barrling

5) Ett förvirrat Europa av Fredrik Erixon

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Den femte drottningen av Carina Burman

2) Jag är lagom tolerant av Thomas Engström

3) Är det kris för kvinnligheten? av Annika Borg

4) Ett kulturmord i vardande av Cecilia Lindqvist

5) Vad står vi för? av PM Nilsson

NR 9 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Catta Neuding (vik), Katarina O’Nils Franke (tjl)
Redaktionsråd: Niklas Ekdal, Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...