VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Krönika

Besatta av bilden

Av Fredrik Johansson

1985 mötte den svenske tungviktsboxaren Anders ”Lillen” Eklund engelsmannen Frank Bruno i en match om Europamästartiteln. Eklund hade samma år vunnit titeln från norrmannen Steffen Tangstad.

Frank Bruno var inte särskilt trevlig. I alla fall inte mot Eklund, som förvisso hade viss fallenhet för att dra till sig otrevligheter. Ingmar Johansson gav exempelvis följande moralstärkare inför fighten mot Tangstad: ”Lillen är obegåvad, en riktig nolla. Han är feg, orörlig, trög. Han saknar all talang.”

Sett i det ljuset är Lillen Eklund för evigt en mycket stor hjälte.

Men Frank Bruno var mer infernalisk och ägnade sig åt vad som idag nog hade stämplats ut som ”härskarteknik”. Engelsmannen kallade Eklund genomgående för ”Linnen” och hävdade att han var schweizare. Jag minns det där. Inte för att jag var särskilt intresserad av boxning, utan för att jag tog illa vid mig som svensk. Vi knöt näven i fickan och hoppades att Eklund skulle visa ”den j-veln”. Svensken knockades stilenligt i fjärde ronden.

Jag kommer att tänka på ”Linnen” från ”Schweiz” när jag följer den senaste tidens alltmer fanatiska besatthet av ”Sverigebilden”. Denna gång har medier och politik tänt på alla cylindrar. Det ska förklaras, fördömas och – inte minst – fördummas. Hur Sverige uppfattas har blivit en riksangelägenhet och hur vi själva agerar för att upprätthålla en korrekt Sverigebild ett individuellt fosterländskt ansvar. Vi tänker väl alla till mans: ”Jäklar, vad sa jag nu om 3:12-reglerna till den där italienaren i baren på Heathrow?”

En barnboksförfattare har uttryckt sig ofördelaktigt om Sverige i tjeckisk TV och fått se sina böcker utrensade av Sverigebildtillvända boklådor. Den tidigare helt okände Nils Bildt har efter ett framträdande i Fox News varit föremål för en medial uppmärksamhet som normalt tillägnas kungliga födslar. När Donald Trump både talade och twittrade om det elände som han ansåg ha drabbat oss svenskar blev det för mycket. För många blev intresset av Sverigebilden med råge större än intresset för Sverige.

Dagens Nyheter – som nog många ser som Sverigebildens kanske främsta väktare – toppade vid ett tillfälle i slutet av februari sin hemsida med fem (5) artiklar om Nils Bildt. Därefter följde fyra (4) artiklar om Donald Trump. Den tionde artikeln på hemsidan ställde frågan ”Går det att styra vem man blir kär i?” Lite oklart om artikeln svarade på den frågan. Däremot meddelade en forskare att vi människor har lättare att bli kära i ”en uppjagad situation”.

Förutsättningarna att bli kär på DN:s redaktion kan inte ha varit bättre än den dagen.

Sverigebildshanteringens guldstandard är när redaktionen väljer att skriva direkt till utlandet. På engelska. Det vilar något högtidligt över det. DN skrev exempelvis två artiklar om Nils Bildt på engelska. Kvällspostens ledarsida valde å sin sida att prova skolengelskan för att styra upp Nigel Farages bild av Malmö. Med en artikel tryfferad av långa citat av Charles Dickens. Naturligtvis. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson var så het på gröten att hon presenterade en helt egen Sverigebild i BBC. Det blev inte helt lyckat och Ylva Johansson-bilden fick sig en törn.

Detta är allvarliga saker. Det finns krafter som vill förvränga bilden av vårt land – inte minst för att påverka nyhetsrapporteringen. Det handlar om försvarsvilja och trovärdighet i vår utrikes- och säkerhetspolitik

Men sverigebilden sätter sig också i hög grad själv. Den låter sig inte riktigt styras. Inte ens i dessa postmoderna tider. Exempelvis gick den upp i någon sorts hyperdrive när New York Times meddelade att en socialdemokrat i Övertorneå föreslagit att kommunens medarbetare ska få ha sex på arbetstid. Även Angereds Kamelcenter – en högprofilerad så kallad integrationssatsning med kommunala bidrag, souvenirsamling och miljöpartistiskt understödda kvacksalvarföreställningar om att kamelmjölk mildrar autism – fick sin beskärda uppmärksamhet i USA.

Det är bra att den amerikanska administrationen informeras. Det är mindre bra att svenska statsråd skämmer ut sig i BBC. Men Sverigebilden påverkas långsiktigt mest av Sverige. Det är dessutom något vi kan påverka. Ett kamelcenter i taget.

Mest lästa just nu

1) Är vi fredsskadade? av Katarina Tracz

2) Fast i egna fällan av Anna Victoria Hallberg

3) En kritik av fejdkulturen av Catta Neuding

4) Adjö licens och monopol av PJ Anders Linder

5) Suget efter ciggen av Anders Mathlein

NR 3 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...