VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Krönika

Okreativ förstörelse

Av Ivar Arpi

Den goda nyheten är att världen blir allt rikare och fattigdomen minskar. Det gäller även Sverige till stor del. Med så gott som alla mått mätt har en snittsvensk som lever idag det bättre än för 50 eller 100 år sedan. Delar av det svenska samhället har aldrig mått bättre.

Den dåliga nyheten är att ojämlikheten ökar, både i världen och i Sverige. Kapitalinkomsterna har ökat på senare år vilket, enligt ny statistik från SCB, är orsaken till ökade inkomstskillnader. I detta ingår bland annat försäljning av bostäder eller aktier. Gruppen som saknar kapital växer också. Även om det går bra för de flesta i Sverige växer gruppen som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, och därför även bostadsmarknaden.

Under valrörelsen lade Donald Trump en stor del av skulden på Kina för att många amerikanska industrijobb försvunnit. Detta påstående var inte ”alternativa fakta”. Det finns fog för åtminstone en del av kritiken, visar bland annat David Autor, ekonomiprofessor på MIT. I sin forskning har han belagt att ungefär en miljon amerikanska arbetare förlorade sina industrijobb mellan 2000 och 2007 som direkt konsekvens av konkurrensen från Kina. Det deprimerande är att Autor och hans kolleger inte har kunnat se att de därefter har hittat nya jobb. Tanken med ”kreativ förstörelse” är att enklare jobb ersätts av mer avancerade. Ur det gamla reser sig det nya. Men amerikanska företag, visar det sig, har minskat sin forskning och utveckling till följd av konkurrensen. Den ”kreativa förstörelse” som förutsågs har inte varit fullt så kreativ som man hoppades.

Bortom låglönekonkurrensen finns en större utmaning. Enligt de flesta bedömare kommer en stor del av dagens arbeten att inom ungefär 20 år ha ersatts av robotar och algoritmer. Vissa jobb försvinner permanent, på samma sätt som de flesta jordbruksjobb från 1900-talets början idag är borta. Till skillnad från tidigare perioder kommer även avancerade jobb att försvinna, i takt med att datorerna blir mer intelligenta. Och de jobb som försvinner kanske inte ersätts av nya. Dagens nya stjärnföretag – som Google, Spotify, Apple och Amazon – sysselsätter en bråkdel jämfört med industrijättarna som dominerade ekonomin under 1900-talet. Produktiviteten drivs idag snarare av teknologisk utveckling än av att man anställer fler arbetare. Allt färre gör alltmer, med robotars hjälp. Detta är den huvudsakliga orsaken till ökad ojämlikhet.

Robotiseringens konsekvenser syns även i svenska bruksorter runtom i landet. Många industrier behöver kvalificerade arbetare, som de har svårt att locka till sina småstäder. Samtidigt kan arbetslösheten vara hög eftersom de arbetslösa saknar den relevanta kompetensen (som exempelvis Studio Ett visade i ett reportage om Norberg, 20/2 2015). Detta leder till ojämlikhet mellan dem som eftertraktas på arbetsmarknaden och de lågkvalificerade som har allt svårare att överhuvudtaget ta sig in. Situationen förvärras av att majoriteten av de som invandrat till Sverige på senare tid saknar de kvalifikationer som krävs. Är lösningen att beskatta företagen så att de flyttar någon annanstans? Att beskatta de kvalificerade arbetarna tills de flyttar på sig? En sak är säker, tiden är över för både vänsterns skattepopulism och högerns hallelujatal om kreativ förstörelse.

Mest lästa just nu

1) Är vi fredsskadade? av Katarina Tracz

2) Fast i egna fällan av Anna Victoria Hallberg

3) En kritik av fejdkulturen av Catta Neuding

4) Adjö licens och monopol av PJ Anders Linder

5) Suget efter ciggen av Anders Mathlein

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Men kvar finns rädslan av Annika Borg

2) Jag vill inte se Istanbul av Thomas Engström

3) Cash is trash av Fredrik Johansson

4) Förödande flathet av PJ Anders Linder

5) Vad trodde de? av Tor Billgren

NR 5 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...