VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fackböcker 2017

En furste betraktad med alltför moderna ögon

Av Martin Neuding Skoog

Medeltidens slutskede var en omtumlande tid i Nordens historia. Erik Peterssons bok Furste av Norden. Kristian Tyrann är ett ambitiöst försök att brett skildra denna period och att teckna ett nytt personporträtt av den gåtfulle siste unionskungen.

Den mustiga berättelsen är berättartekniskt väl genomarbetad och framställningens kronologiska förskjutningar skänker spänning åt det skildrade händelseförloppet. Den främsta behållningen är det biografiska perspektivet på Kristian II:s dramatiska liv och öde, med de kontinentala politiska kontakterna, det Habsburgska giftermålet och den senare exilen i Nederländerna.

Med den kontextuella beskrivningen och de fakta som presenteras är det dock sämre ställt. På punkt efter punkt spekulerar författaren i förklaringar som går tvärt emot vedertaget forskningssynsätt, utan att nya argument för tolkningarna presenteras. Förvisso bör kanske inte populärhistoria bedömas efter strikt vetenskapliga mallar, men när anspråk i boken görs på ”en sanning” finns det för läsarens skull ändå anledning att granska sakinnehållet. I både ekonomiskt, statsrättsligt, juridiskt och kyrkopolitiskt hänseende samt i fråga om periodens politiska kultur haltar framställningen. Bokens skildringar av krig och fältslag blir särskilt lidande av den bristande förståelsen för periodens militära förhållanden. Faktagranskningen genererar en lång lista över rena sakfel. Till exempel dyker Søren Norby upp som befälhavare på Kristian II:s flotta i Norge år 1531, trots att han redan ett år tidigare stupat under belägringen av Florens. I svepande beskrivningar av det senmedeltida Norden anges att både judar, araber och turkar där levde sida vid sida – ett påstående som saknar historiska belägg. Läsaren får också lära sig att Sten Sture d ä minsann var både undfallande och feg, medan Svante Nilsson med säkerhet hade syfilis. Dessa spekulativa påståenden är inte bara exempel på effektsökeri utan används också som orsaksförklaringar.

Framställningen blir bitvis mindre ett försök att förstå de verkliga händelserna, än att med moderna begrepp tillgodose nutidsmänniskans "känsla" inför historien. Både individers och kollektivs handlingsutrymme förutsätts på flera ställen vara likartade vår egen tids. De återkommande analogierna med nutiden gör att framställningen stundom mer liknar en guidad turistvandring genom 1500-talet, än historikerns analys. Mycket hade troligen stått att vinna på att korta ner den omfångsrika boken (523 sidor) genom att utelämna slarvigt eller rentav felaktigt återgivna kontextuella beskrivningar och sidohändelser. Istället borde författaren ha renodlat den biografiska skildringen av Kristian II, som är bokens egentliga behållning.

Mest lästa just nu

1) Är vi fredsskadade? av Katarina Tracz

2) Fast i egna fällan av Anna Victoria Hallberg

3) En kritik av fejdkulturen av Catta Neuding

4) Adjö licens och monopol av PJ Anders Linder

5) Suget efter ciggen av Anders Mathlein

NR 5 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...