VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Shopping cart

YOUR SHOPPING CART IS EMPTY

Axess NR 2 2017

Axess NR 2 2017

Världen efter historiens slut

Omvälvande händelser och trender i politiken utmanar etab­lerade ordningar. Historien tycks inte längre vara slut. Axess har bett tolv skribenter resonera kring fritt valda delar av det nya läget. Resultatet är en högaktuell mosaik: om världen, om säkerheten, om Sverige.

Skribenter i detta nummer: Andersson Widar, Brynolf Anne, Barrling Hermansson Katarina, Behrman Wilhelm, Belfrage Louise, Bodin Per-Arne, Borg Annika, Braw Elisabeth, Dahlquist Henrik, Elvander Jonas, Erixon Fredrik, Frostegård Johan, Göndör Eli, Johansson Fredrik, Hedling Erik, Heidegren Carl-Göran, Herholz Ylva, Hollertz Edvard, Katzeff Siberstein Benjamin, Girnius Kestitus, Lindell Charlotta E, Lundblad Nicklas, Lundgren Nils, Lötmarker Ruth, Melén Margareta, Nilsson Bengt G, Nordlund Linda, Olofsson Tommy, Ranstorp Magnus, Rojas Mauricio, Rudbeck Carl, Stenström Johan, Svanborg-Sjövall Karin, Svensson Bengt E Y, Engström Thomas, Wallnor Frida, Wiktorin Johan, Åhlund Arvid

65 SEK
59 SEK
Axess NR 1 2017

Axess NR 1 2017

Arvet efter Luther

Det har gått ett halvt årtusende sedan Martin Luther formulerade reformationens tändande gnista. Under denna långa tid har Sverige först anammat protestantismen helt och fullt och sedan vänt den ryggen. Men trots sekulariseringen fortsätter det lutherska tankegodset att sätta sin prägel på vårt land.

Skribenter i detta nummer: Almäng Jan, Anderberg Niklas, Andersson David, Björk Martina, Björnsson Anders, Borg Annika, Brolin Mark, Carlsson Benny, Crane David, Dahl Ann-Sofie, Dahl Per, Dahlkvist Tobias, Economou Michael, Elensky Torbjörn, Engström Thomas, Hallberg Anna Victoria, Hederberg Hans, Henrekson Magnus, Herholz Ylva, Hårdstedt Martin, Johansson Fredrik, Korn Dan, Larsson Erik W, Lundberg Camilla, Luthersson Peter, Mathlein Anders, Nordin Svante, Olofsson Tommy, Stensdotter Karin, Svennerlind Christer, Svensson Per, Tribell Håkan, Ulfstrand Staffan

65 SEK
59 SEK
Axess NR 9 2016

Axess NR 9 2016

Imperiets fall

För 25 år sedan inträffade en av 1990-talets mest omvälvande politiska händelser: Sovjetunionen upplöstes. Den ena av kalla krigets giganter gick hädan. Hur gick det till? Vad har det fått för följder för Sverige och övriga väst? Hur mycket av Sovjet finns kvar i dagens Ryssland?

Skribenter i detta numer: Håkan Arvidsson, Susanna Birgersson Tarras-Wahlberg, Martina Björk, Annika Borg, Johan Chrispinsson, Adam Cwejman, Andreas Danielsen, Annagreta Dyring, Thomas Engström, Fredrik Erixon, Anders Fredriksson, Kristian Gerner, Eli Göndör, Erik Hedling, Karin Henriksson, Johanne Hildebrandt, Josefin Holmström, Martin Hårdstedt, Oscar Jonsson, Pia Karlsson, Gunilla Kinn Blom, Hugo Lagercrantz, Martin Lagerholm, Per Landin, Kristoffer Leandoer, Charlotta E Lindell, Cecilia Lindqvist, Katrine Marçal, Rojas Mauricio, Paulina Neuding, Bengt Nilsson, Henrik Nilsson, Sten Åke Nilsson, Tommy Olofsson, Peter J. Olsson, Ingemar Ottosson, Daniel Persson, Johnsson Peter, Luthersson Peter, Erik Petersson, Nilsson PM, Sharon Rider, Påhl Ruin, MarieLouise Samuelsson, Alfred Sjödin, Hans Stigsson, Joakim Stymne, Karin Svanborg-Sjövall, Bengt E Y Svensson, Mats O. Svensson, Jan Söderqvist, Nils-Johan Tjärnlund, Nils Uddenberg, Emil Uddhammar, Ulf Öfverberg

65 SEK
59 SEK
Axess NR 8 2016

Axess NR 8 2016

Rädda de stora djuren

Många arter är satta under hårt tryck och flera hotas av utrotning i en nära framtid. Vi riskerar att lämna en torftigare värld efter oss. Men vad människor hotar kan människor också förvalta och bevara. Teknik och politik kan vända utvecklingen. Djurens öde vilar i våra händer.

Skribenter i detta nummer: David Andersson, Louise Belfrage, Johan Bergenäs, Linus Blomqvist, Annika Borg, Mark Brolin, Ulrika Carlsson, Ann-Sofie Dahl, Jonas Elvander, Thomas Engström, Mats Fält, Susanna Hakelius Popova, Bertil Holmlund, Natasha Ilum Berg, Peter Landelius, Olof Lindén, Nicklas Lundblad, Carl Gustaf Lundin, Ruth Lötmarker, Tommy Möller, Annika Nordengren Christensen, Axel Odelberg, Jojje Olsson, Carl Rudbeck, Joakim Rådström, Anders Rönmark, Hanna Sistek, Alfred Sjödin, Jakob Sjövall, Emil Uddhammar, Staffan Ulfstrand, Mats Wiklund, Andreas Åkerlund, Gunnar Åselius

65 SEK
59 SEK
Axess NR 7 2016

Axess NR 7 2016

Chauvinism i vår tid

Auktoritär populism med nationalistiska förtecken gör sig påmind inte bara i Europa och i Donald Trumps valkampanj. Man möter den även i länder som Kina, Indien och Japan. Vad finns det för gemensamma nämnare i denna globala reaktion mot globaliseringen? Vad gäller särskilt för Sverige?

Skribenter i detta nummer: David Andersson, Mikael Andersson, Håkan Arvidsson, Katarina Barrling, Wilhelm Behrman, Lennart Berntson, Annika Borg, Håkan Boström, Carina Burman, Torbjörn Elensky, Thomas Engström, Maria Eriksson, Eli Göndör, Joel Halldorf, Höjer Henrik, Linda Johansson, Fredrik Johansson, Gunilla Kindstrand, Dan Korn, Martin Lagerholm, Peter Landelius, Charlotta E Lindell , Aron Lund, Margareta Melén, Henrik Nilsson, Svante Nordin, Tommy Olofsson, Jojje Olsson, Sanna Rayman, Mauricio Rojas, Kim Salomon, Jakob Sjövall, Mikael Timm, Johan Tralau, Mats Wiklund

65 SEK
59 SEK
Axess NR 6 2016

Axess NR 6 2016

Kampen om kartan

Ingen kommer undan politiken. Eller geografin. Under en tid efter kalla kriget hoppades man behöva ta mindre hänsyn till de geopolitiska realiteterna, men nu gör de sig påminda igen.

Skribenter i detta nummer: Kjell Albin Abrahamson, Anders Alvestrand, Per-Arne Bodin, Per Brinkemo, Annika Borg, Ulrika Carlsson, Henrik Dahlquist, Barbro Eberan, Jonas Elvander, Thomas Engström, Jonathan Fenby, David Frum, Mats Fält, Ulla Gudmundson, Peter Gärdenfors, Jonathan Haidt, Simon Hedlin Larsson, Karin Henriksson, Ylva Herholz, Li Jansson, Fredrik Johansson, Lena Kåreland, Anna-Lena Laurén, Olle Lidbom, Svante Nordin, Tommy Olofsson, Carl Rudbeck, Charly Salonius-Pasternak, Staffan Skott, Sven-Johan Spånberg, Bengt E Y Svensson, Emil Uddhammar, Göran Wennborg, Mats Wiklund

 

65 SEK
59 SEK
Axess NR 5 2016

Axess NR 5 2016

Vart tog människorna vägen?

Alltmer händer utan riktig mellanmänsklig kontakt. Man går till skärmen istället för till kassan, och man kollar mobilen istället för att samtala. Livet på nätet kan vara effektivt och tillfredsställande, men det lämnar oss knappast opåverkade. Vad händer med våra sociala relationer? Och med vår ensamhet?

Skribenter i detta nummer: David Andersson, Håkan Arvidsson, Tor Billgren, Annika Borg, Adam Cwejman, Annagreta Dyring, Torbjörn Elensky, Thomas Engström, Inger Enkvist, Mats Fält, Maxim Grigoriev, Dick Harrison, Carl-Göran Heidegren, Karin Henriksson, Ylva Herholz, Josefin Holmström, Fredrik Johansson, Mats Johansson, Per Klingberg, Dan Korn, Therese Larsson Hultin, Charlotta Levay, Peter Luthersson, Lars Lönnroth, Ola Mårtensson, Paulina Neuding, Fredrik Norén, Jojje Olsson, Katarina O’Nils Franke, Ingemar Ottosson, Erik Petersson, Susanna Popova, Carl Rudbeck, Isak Skogstad, Hans Stigsson, Bengt E Y Svensson, Marcus Svensson, Per Svensson, Richard Swartz, Jan Söderqvist, Krister Thelin, Nils Johan Tjärnlund, Håkan Tribell, Sherry Turkle, Johan Wennström, Mats Wiklund, Amanda Wollstad, Gunnar Åselius

65 SEK
59 SEK
Axess NR 4 2016

Axess NR 4 2016

Forskningens framtid

Alla håller högtidstal om hur viktigt det är med forskning. Men får verkligen forskningen de resurser och den frihet som krävs för att den ska kunna hålla högsta kvalitet?

Skribenter i detta nummer: David Andersson, Louise Belfrage, Annika Borg, Ulrika Carlsson, Stephen Castle, Christopher Coker, Ann-Sofie Dahl, Andreas Danielsen, Ulf Danielsson, Thomas Engström, Thomas Gür, Eli Göndör, Bernd Henningsen, Josefin Holmström, Fredrik Johansson, Dan Korn, Martin Lagerholm, Lisbeth Lindeborg, Magnus Ljunggren, Bengt G Nilsson, Björn O Nilsson, Christer Nilsson, Svante Nordin, Magnus Norell, Axel Odelberg, Mauricio Rojas, Torsten Rönnerstrand, MarieLouise Samuelsson, Peter Santesson, Hanna Sistek, Staffan Skott, Bengt E Y Svensson, Jan Söderqvist, Nils Johan Tjärnlund, Lars Tobisson, Martin Wikström

65 SEK
59 SEK
Axess NR 3 2016

Axess NR 3 2016

När staten sviktar

Vad händer i ett samhälle där staten inte längre fungerar som avsett och lämnar människor i sticket? Sverige börjar komma olyckligt nära ett läge där vi kan få reda på det. På en rad centrala områden är det allmänna på reträtt.

Skribenter i detta nummer: Bruce Anderson, Widar Andersson, David Andersson, Wilhelm Behrman, Martina Björk, Annika Borg, Mark Brolin, Anne Brynolf, Patrik Engellau, Thomas Engström, Fredrik Erixon, Mats Fält, Joel Halldorf, Astrid Hedin, Erik Hedling, Paulina Helgeson, Fredrik Johansson, Hans-Roland Johnsson, Olle Lidbom, Charlotta E Lindell, Peter Luthersson, Ruth Lötmarker, Tommy Möller, Karlis Neretnieks, Bengt G Nilsson, Henrik Nilsson, Svante Nordin, Malin Norrby, Patrik Oksanen, Katarina O’Nils Franke, Mauricio Rojas, Carl Rudbeck, Påhl Ruin, Bengt E Y Svensson, Katarina Tracz, Göran Wennborg

65 SEK
59 SEK
Axess NR 2 2016

Axess NR 2 2016

Amerikanska bilder

Rapporteringen om amerikansk politik uppehåller sig vid polarisering i Washington och framgångar för extrema presidentkandidater, och det på goda grunder. Oro och missnöje hos ­väljarna har skapat ovanligt stort utrymme för nationalistisk populism. Samtidigt finns en ljusare vardag: En ung borgmästare i Indiana ser till att praktiska problem blir lösta så en småstad får hoppet tillbaka. I rostbältets Michigan samarbetar ­politiker och företagsledare om att häva en nedåtgående spiral. Och i huvudstaden slår i alla fall en av statsmakterna – Högsta domstolen – vakt om en lång konstitutionell tradition.

Skribenter i detta nummer: Håkan Arvidsson, Joakim Bong Henriksson, Annika Borg, Niklas Ekdal, Torbjörn Elensky, Thomas Engström, Maria Eriksson, Fanny Forsberg Lundell, Per Forsberg, Maxim Grigoriev, Josefin Holmström, Ingemund Hägg, Fredrik Johansson, Anders Johnson, Klas-Göran Karlsson, Dan Korn, Lena Kåreland, Hugo Lagercrantz, Lisbeth Lindeborg, Aron Lund, Nils Lundgren, Lars Lönnroth, Anders Mathlein, Jojje Olsson, Katarina O’Nils Franke, Roland Poirier Martinsson, Carl Rudbeck, Torsten Rönnerstrand, Anders Rönmark, Kim Salomon, Jakob Sjövall, Kristen Soltis Anderson, Mats O Svensson, Håkan Tribell, Staffan Ulfstrand, Josefin Utas, Mats Wiklund

65 SEK
59 SEK

Next page


Payment and delivery terms

  • Ordered products are sent by Posten, the postal service of Sweden, within 2-5 weekdays. If an ordered item should be out of stock, a message will be sent by email.
  • You have the right to return undamaged and unused products within 14 days after reception. Return of an undamaged or unused product is sent to the address below, with a letter telling us the customer’s name, bank account information and the reason for returning the item. The customer pays the postage charges for the return.
  • For defective or faulty product returns, send an email to butiken@axess.se for further instructions.
  • Unless otherwise specified, prices on the web site are inclusive of VAT.
  • Information regarding downloadable products will be sent in a separate e-mail after order confirmation.