VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Inne i djurens hjärna

Del 3 av 3: Den sociala världens hemligheter

Delfinen är en av vår planets mest intelligenta djur. Den har sitt eget språk och känner igen sig i sin egen spegelbild. Vi stiftar också bekantskap med bedrägliga schimpanser och får se hur elefanter sörjer sina döda.

Originaltitel: Inside the Animal Mind.

Produktion: BBC 2014.

 

Inne i djurens hjärna

Inne i djurens hjärna

Att vara vad man upplever. Tänker djur? Vad vet djur? Vetenskapens kunskap om hur djur fungerar närmar sig helt nya dimensioner av vilka djuren är.