VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

"EN VECKA TILL"

Ett seminarium från Nordstjernanhuset i Stockholm. Moderator är Lotta Gröning. Hur ser inställningen till försvaret ut bland svenska folket? Var går gränsen för svenska folkets tålamod med politikernas rädsla för att försvara Sverige? Krävs en folklig satsning utöver vad politikerna förmår göra? Se avsnitten när det passar på Axess Play. Inspelat i mars 2013.

Äganderätten

Äganderätten har alltid varit en fråga som väckt stora politiska diskussioner. Det är ingen tillfällighet att vi har strider om äganderätten eftersom den har stor betydelse för landets långsiktiga ekonomiska tillväxt. Det pågår också en strid mellan höger och vänster i synen på ägande. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård i april 2014. Moderator: Lotta Gröning.

Att vara eller inte vara Shakespeare

I denna komediserie får vi följa den unge William Shakespeares tidiga karriär. Det litterära etablissemanget ser ned på honom, men själv är han övertygad om att han är på väg att bli en stor författare. Men han behöver ett genombrott.

Axess filmfestival

Under fem fredagar visas fem av dokumentärfilmaren Gregor Nowinskis bästa filmer: Vägen till det blågula, Familjen Wolfs förlorade drömmar, I nazismens spår, Raoul Wallenbergs krig och Jan Wallander.

Axess föredrag - Om nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Bortom Multikulti

Seminarium under ledning av Lotta Gröning om en av vår tids stora frågor: Migration och dess konsekvenser. Hur kan invandringen bli friare? Programmet visas i fyra delar.

Bysans - tre städer

Simon Sebag Montefiore berättar i tre avsnitt om Byzantion, Konstantinopel och Istanbul. En huvudstad för tre imperier.

Den japanska självbilden

Det är när ett land ställs inför nya och grundläggande utmaningar som dess strävan efter identitet blir som störst. I Japan blev "studiet av det japanska" populärt efter andra världskriget, med böcker och artiklar som syftar till att analysera och förklara det unika i japansk kultur och mentalitet. Detta seminarium utforskar olika aspekter av det japanska sökandet efter en nationell identitet och vad det betyder för resten av världen.

Den sanna historien om Napoleon

Napoleon var en ovanligt begåvad härförare vars privatliv var fyllt med besvikelser; inte minst i relation till hans första hustru Josephine. Med hjälp av ny forskning och nästan ett helt decennium av research visar denna serie nya sidor av både Napoleons politiska prestationer och personlighet. På en resa genom Europas historia målas en levande bild av en mycket kontroversiell och ovanlig man.

Den transatlantiska säkerheten

Relationen mellan USA, Sverige, Finland och NATO är starkare än någonsin. Parterna har bestämt sig för att fortsätta utveckla samarbetet. Är det transatlantiska säkerhetssamarbetet på väg att förändras? Vilka är de mest signifikanta utmaningarna för NATO och dess partners?

Diagnoser

Sedan urminnes tider har vi behov av att klassificera mänskligt beteende. Med diagnoser skapar man bedömningsgrunder för sjukdomstillstånd, till nytta för forskning, botare och lidande individer. Men vad som uppfattas som sjukt och friskt varierar över tid, och olika kulturer har haft sina olika diagnostiska system.

Dödens imperium

År 1931 fann den unge egyptologen Walter Emery rester av en bisarr och ruggig kultur. Han verkade ha funnit en självmordskult i det medeltida Nubien.

Engelsbergseminariet 2015

Föredrag och paneldiskussioner under ledning av Ulf Wickbom

Expedition Burma

Burma har varit stängt för omvärlden i över femtio år. Men för första gången har en grupp vetenskapsmän och naturfilmare tillåtits att utforska landets okända djungler.

Extremism - seminarium med Lotta Gröning

Inspelat på Avesta herrgård i september 2011.

Farväl till feminismen?

Farväl till feminismen? - seminarium med Lotta Gröning på Engelsbergs herrgård. Programmet sänds i tre delar.

Female Rulers

Spelar en persons kön någon roll när det kommer till lämplighet som statschef? Vad kan historien berätta? Hur har kvinnliga härskare utövat sin makt under olika historiska epoker och under olika sociala och politiska förhållanden? Skiljer sig kvinnliga härskare från manliga i termer av status och stil? Måste de vara mer traditionellt kvinnliga, eller gör de tvärtom? Vad krävs egentligen av en drottning?

Flöjturet går igen

Hur lät musik för 200 år sedan? En grupp entusiastiska forskare lyckas rekonstruera ett självspelande instrument från 1790-talet.

Framtidens landsbygd

Fyra samtal om den nya ruralismen och landsbygdens agrara urbanism. Dessutom kommer serien ta upp hållbar livsmedelsproduktion och samhällsplanering i stort. Vilka stora utmaningar väntar oss i framtiden? Hur kommer minskad användning av fossila bränslen att påverka landsbygden? Och vilken roll kommer vår landsbygds utformning och odlingen av organisk mat att spela?

Från idyll till idéer

Partierna aktar sig för att störa väljarna med nya idéer, men att det är vindstilla idag behöver inte betyda att det blir stiltje i morgon. Vilka idéer hör morgondagen till? Ett seminarium från Engelsbergs herrgård, februari 2014.

Från krig till fred till krig

Krig i vår närhet har plötsligt blivit en obehaglig möjlighet, och i grannländer som Estland upplever många att en än så länge lågskalig konflikt redan pågår. Vi är inte tillbaka i tiden före 1814, men det har skett ett väderomslag och ett nytt kallt krig ser ut att ta form.

Fri invandring - hot eller möjlighet?

Seminarium från Engelsbergs herrgård, mars 2013. Moderator för seminariet är Mats Wiklund, journalist och författare.

Går det att styra staten?

Seminarium från mars 2014

Global Axess 2004: Pressfriheten utanför Västerlandet

Global Axess 2006: Den sekulära staten & samhället

Global Axess 2011: Politik & ideologi

Den åttonde säsongen av Global Axess handlar om politik och ideologi i ett flertal perspektiv; 27 samtal med internationella forskare och författare under ledning av Niklas Ekdal med flera.

Global Axess 2012: Europa

I den nionde säsongen av Global Axess behandlas Europas historia, nutid och framtid genom samtal med världsledande forskare, journalister och politiker. Intervjuar gör bland annat Thomas Gür, Anders Hellner och Nathan Shachar.

Global Axess: Europa - Del 29 - Jan Zielonka - Den mångtydiga europeiska identiteten

Global Axess: Europa - Del 28 - Robert Cooper - EU:s utrikespolitik i fredstider

Global Axess: Europa - Del 27 - Eric Kaufmann - Religionens återkomst

Global Axess: Europa - Del 26 - Ahmet Evin - Europa: ett turkiskt perspektiv

Global Axess: Europa - Del 25 - David Voas - Framtidens Europa: sekularisering och diversifiering

Global Axess: Europa - Del 24 - Pierre Hassner - Den europeiska identitetens paradoxer

Global Axess: Europa - Del 23 - Argita Daudze - Expansionen österut och minnenas erosion

Global Axess: Europa - Del 22 - José M. de Areilza - Den europeiska integrationens utmaningar

Global Axess: Europa - Del 21 - Kiran Klaus Patel - Fiender blev vänner: Tyskland och EU

Global Axess: Europa - Del 20 - Peter Jay - Europas förenta stater

Global Axess: Europa - Del 19 - Agnès C. Poirier - Victor Hugo och fredens Europa

Global Axess: Europa - Del 18 - Giulia Sissa - Att återupptäcka Europa och uppfinna Eutopia

Global Axess: Europa - Del 17 - Ariane Chebel d'Appollonia - Den europeiska identiteten i kristider

Global Axess: Europa - Del 16 - Anthony Pagden - Den europeiska fredens rötter

Global Axess: Europa - Del 15 - Patricia Clavin - Krigen, ekonomin och unionen

Global Axess: Europa - Del 14 - Konstantin von Eggert - Europa: Ett ryskt perspektiv

Global Axess: Europa - Del 13 - Hans-Olaf Henkel - Euromantikernas misstag

Global Axess: Europa - Del 12 - Oliver Kamm - Integrationens framgångar

Global Axess: Europa - Del 11 - Mark Leonard - Ska det nya Europa bära eller brista?

Global Axess: Europa - Del 10 - Peter Alter - Europa i nationalismens tidsålder

Global Axess: Europa - Del 09 - Nigel Lawson - Den monetära katastrofen

Global Axess: Europa - Del 08 - Philippe Legrain - Eurons framtid

Global Axess: Europa - Del 07 - George Pagoulatos - Eurokrisen: Ett grekiskt perspektiv

Global Axess: Europa - Del 06 - David Rennie - Hoten mot Europas inre marknad

Global Axess: Europa - Del 05 - Bruce Stokes - Europa: Ett amerikanskt perspektiv

Global Axess: Europa - Del 04 - Alan Posener - Tysklands börda

Global Axess: Europa - Del 03 - Josef Joffe - Euron: För tidigt, för dåligt

Global Axess: Europa - Del 02 - Gunnar Hökmark - Det nya Europa

Global Axess: Europa - Del 01 - Pär Stenbäck - Kommer Europa att bestå?

Global Axess 2013: Civilisation

Möt de främsta tänkarna om begreppet civilisation i historisk tid, nutid och framtid.

Global Axess: Civilisation - Ursprungliga mänskliga samhällen

Global Axess: Civilisation - Mesopotamien

Global Axess: Civilisation - Före statens tillblivelse

Global Axess: Civilisation - Att jämföra civilisationer

Global Axess: Civilisation - Den grekiska civilisationen

Global Axess: Civilisation - Grekland och Indien

Global Axess: Civilisation - Den grekiska återkomsten

Global Axess: Civilisation - Det antika Grekland i dag

Global Axess: Civilisation - Uppgång och fall

Global Axess: Civilisation - Romarrikets undergång

Global Axess: Civilisation - Löfte om odödlighet

Global Axess: Civilisation - En historiker ser på civilisation

Global Axess: Civilisation - Naturtillstånd kontra stat

Global Axess: Civilisation - Ett ideal

Global Axess: Civilisation - Civilisation och krig

Global Axess: Civilisation - Krigets paradoxer

Global Axess: Civilisation - Civilisationens utmaningar

Global Axess: Civilisation - Föregångare och eftersläntare

Global Axess: Civilisation - Orwell och civilisation

Global Axess: Civilisation - 1900-talets sublimationer

Global Axess: Civilisation - Den goda friheten

Global Axess: Civilisation - Vad gjorde Auschwitz möjligt?

Global Axess: Civilisation - Civilisationens grunder

Global Axess: Civilisation - Livskvalitet och glädje

Global Axess: Civilisation - Kina och väst nedgång

Global Axess: Civilisation - Kinas uppgång och fall

Global Axess: Civilisation - USA:s makt

Global Axess: Civilisation - Komplikationer med Kinas framväxt

Global Axess: Civilisation - Ryssland och Europa

Global Axess: Civilisation - Vad är civilisation?

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier

Årets Global Axess handlar om samspelet mellan identitet och samhällsform. Hur skiljer sig hemhörigheten i en nationalstat från livet i ett mångnationellt imperium? Hur gammal är egentligen den nationella tanken? En rad framstående forskare analyserar frågorna utifrån både historiska och samtida infallsvinklar.

Har Gud återuppstått?

Från ett globalt perspektiv attraherar religionerna på nytt folkmassorna. Medan Europa avkristnas missionerar kyrkan framgångsrikt i Afrika, Asien och Afrika, vilket har gjort kristendomen till världens snabbast växande religion år 2013. Från ett politiskt perspektiv har religionen åter blivit en kraft att räkna med. Den radikala islamismen driver i viktiga avseenden stormakternas utrikes- och säkerhetspolitik.

Hilma af Klint i Berlin

Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint. Vilken betydelse har Hilma af Klints gärning haft på den abstrakta konstens historia? Hur kan man förstå hennes verk i relation till övriga tidiga abstrakta konstnärer?

Historien om Armadan

Dramadokumentär i tre delar av BBC. När drottning Elisabeth I vägrade gifta sig med Philip reagerade den tidens stormakt, Spanien, och skickade en väldig armada för att krossa England. Det var nära att gå illa.

Historien om förfallet

Förfallet följer oss genom livet och historien. Det kan gälla kroppen, naturen, ekonomin eller kulturen. Ingen har väl missat att mänskligheten har miljöproblem. Niklas Ekdal samtalar med framstående forskare.

Historisk Axess

Peter Luthersson samtalar om ett historiskt ämne med Åsa Karlsson, fil dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon, Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet samt kvällens gäst.

Högskola med växtvärk

Det är ingen ände på allt lovvärt som ska åstadkommas med hjälp av den högre utbildningen. Men ju fler studenter som tas in och examineras, desto större utbud och potentiell press på lönerna. Förlängning av utbildningstiden betyder att studenterna lånar pengar under längre tid och tjänar pengar under kortare, vilket slår emot redan magra livslönekalkyler.

I krigets skugga

Underrättelseexperten Johan Wiktorin samtalar med PJ Anders Linder.

Images of Sweden

Seminarium på engelska där svenskar och andra ger varierande bilder av Sverige såväl historiskt som i nutid.

Images of Sweden II

Hur kunde Sverige bli en förebild för länder med en betydligt mer annorlunda och varierad befolkning? Har det varit till någon nytta? Och är den svenska modellen verkligen en modell? Finns det ett glapp mellan hur den uppfattas och själva verkligheten? Finns det en längtan att skapa en annan politisk ordning? Detta och mycket annat diskuteras på seminariet "Images of Sweden II" som spelades in på svenska ambassadörens residens i London den 22/11 2012

Images of Sweden III

I detta seminarium diskuterades de olika bilder som finns, och har funnits, av Sverige i Tyskland: De svensk-tyska relationerna under 20-talet och vad som formade dem, mottagandet av den svenska litteraturen historiskt och dess roll idag, den förändrade synen på Sverige i tyska medier och begränsningarna av sverigebilden.

Indiska inkarnationer

Demokrati och utveckling i dagens Indien. Föredrag av professor Sunil Khilnani, direktör för India Institute vid King’s College, London. Inspelat i Nordstjernanhuset i maj 2016.

Innovativa distrikt och exemplet Tel Aviv

Ax:son Johnsons stiftelse anordnade tillsammans med Brookings Institution seminariet Innovativa distrikt och exemplet Tel Aviv för att undersöka den nya och växande urbana modellen som kallas ”urbana innovativa distrikt”. Tel Aviv är antagligen en av världens mest intressanta exemplen på detta nya stadsplaneringsfenomen. Tankesmedjan Brookings Institution som forskat på denna urbana form och gjort en rad fallstudier presenterar med sina senaste rön och forskare från bl. a. Amsterdams universitet kommer med kritiska perspektiv.

Israel: Start-Up Nation

I den här Axess-serien möter vi ett flertal forskare och experter som analyserar Israel. Israel har fler forskare och ingenjörer per capita än någon annan nation. Hur kommer det sig att Israel har varit så framgångsrikt i att få fram unga entreprenörer? Hur ser förhållandet ut mellan utbildning, forskning och näringsliv? Vilken påverkan har staten, militären, kulturen och demografin haft på denna utveckling?

Jack London - ett amerikanskt äventyr

Den världsberömde författaren Jack London blev en av de främsta amerikanska personligheterna. Han var en förbindelselänk mellan pionjärtiden och den moderna tiden och deltog i de stora politiska, kulturella och sociala händelseförloppen. I två delar får vi följa hans äventyrliga liv och se hur det speglar amerikansk historia.

Japans kristna århundrade och de dolda kristna

Seminarium från 2 mars 2017 om Kakure kirishitan, de japanska kristna som gick under jorden på 1600-talet.

Japansk arkitektur

Tradition och modernitet. Ett seminarium från 3 november 2016.

Kapitalismens betydelse

För Sveriges samhälls- och välståndsutveckling. Ett seminarium i Nordstjernanhuset i Stockholm den 26 maj 2016. Moderator: PJ Anders Linder. Medverkande: Mauricio Rojas, Erik Hörstadius, Anders Johnson, Nils Karlson, Stig-Björn Ljunggren och Kjell A. Nordström

Kinabilder

Seminariet från den 5 oktober 2017 behandlar drömmen om Kina i Sverige på 1700-talet, svenska resenärers kinabilder på 1700-talet och relationen Europa och Kina ur ett idéhistoriskt perspektiv. Vilken betydelse har gouacherna från Skärva för svenskt kulturarv och vilken betydelse har kinesisk konst i Kina idag och för kinesisk identitet?

Konserter från Kuhmo Festival

Konserter från kammarmusikfestivalen i finska Kuhmo som hålls under två juliveckor varje år. Dessa inspelningar är från år 2002.

Kremlin's Weaponization of Media

Peter Pomerantsev is a Senior Fellow at Legatum Institute, a London-based think tank. Together with Michael Weiss he recently published a report on Putin's media strategy - The Menace of Unreality. Pomerantsev is also the auther of Noting Is True and Everything Is Possible.

Kulturarv under hot

Ett internationellt symposium om världs- och kulturarv i Irak, Libyen och Syrien och vad museer kan göra för att bidra till att skydda och bevara vårt gemensamma historia. Spelades in på Medelhavsmuseet den 26 november 2015.

Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

Kunskapens auktoritet

Medverkande: Peter Luthersson och Tobias Krantz

Kvinnliga regenter

I fyra intervjuer presenteras fyra starka kvinnliga regenter under olika historiska perioder: Drottning Viktoria av England, Katarina den stora, Isabella av Spanien och Vilhelmina av Nederländerna.

Luthersson läser världslitteraturen

Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis, idag verksam vid Ax:son Johnsonstiftelsen, samtalar med kunniga gäster om världslitteraturens stora författarskap och personligheter.

Luthersson läser världslitteraturen - Om Antoine de Saint-Exupéry med Kristoffer Leandoer plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Ezra Pound med Carl Rudbeck

Luthersson läser världslitteraturen - Om Blaise Pascal med Stig Strömholm

Luthersson läser världslitteraturen - Om George Orwell med Johan Hakelius plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Thukydides med Stig Strömholm plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Herbert Tingsten med Olof Pettersson plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Salman Rushdie med Per Bauhn plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Machiavelli med Carl Rudbeck plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Thorkild Hansen med Per Svensson plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Sven Delblanc med Lars Lönnroth plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Edward Gibbon med Svante Nordin plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Ernst Jünger med Carl-Göran Heidegren plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Jorge Luis Borges med Anders Mortensen

Luthersson läser världslitteraturen - Om Vergilius med Marianne Wifstrand Schiebe plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Joseph Conrad med Carl Rudbeck plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Bertil Malmberg med Nathan Shachar plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Thomas Mann med Åke Leijonhufvud plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Tacitus med Svante Nordin plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Kipling med Lars Burman plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Eckermann med Carl-Henning Wijkmark plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Nizami Aruzi med Ashk Dahlén

Luthersson läser världslitteraturen - Om Robert Louis Stevenson med Leif Zern

Luthersson läser världslitteraturen - Om Edith Södergran med Agneta Rahikainen

Luthersson läser världslitteraturen - Om Thomas Jefferson med Per T. Ohlsson

Luthersson läser världslitteraturen - Om Majken Johansson med Jacques Werup

Luthersson läser världslitteraturen - Om Tusen och en natt med Carl Rudbeck

Luthersson läser världslitteraturen - Om Winston Churchill med Erik Hedling

Luthersson läser världslitteraturen - Om Friedrich Nietzsche med Johan Tralau

Luthersson läser världslitteraturen - Om Pierre Loti med Ulf Peter Hallberg

Luthersson läser världslitteraturen - Om bröderna Goncourt med Lena Kåreland plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Fredrika Bremer med Barbro Hedvall

Luthersson läser världslitteraturen - Om Konfucius med Lars Fredén

Luthersson läser världslitteraturen - Om Joseph Roth med Anders Björnsson

Luthersson läser världslitteraturen - Om Alexander den store med Eva-Carin Gerö

Luthersson läser världslitteraturen - Om Dada med Jonas Ellerström

Luthersson läser världslitteraturen - Om Viktor Rydberg med Andreas Hedberg

Luthersson läser världslitteraturen - Om Den poetiska Eddan

Luthersson läser världslitteraturen - Om Alexis de Tocqueville

Luthersson läser världslitteraturen - Om T. S. Eliot

Luthersson läser världslitteraturen - Om Gamla testamentet

Luthersson läser världslitteraturen - Om Saul Bellow

Luthersson läser världslitteraturen - Om Thomas Bernhard

Luthersson läser världslitteraturen - Om Witold Gombrowicz

Luthersson läser världslitteraturen - Om Petrarca

Luthersson läser världslitteraturen - Om Houellebecq

Luthersson läser världslitteraturen - Om Werner Bergengruen

Luthersson läser världslitteraturen - Om Thackeray

Luthersson läser världslitteraturen - Om Emilia Fogelklou

Lars Gustafsson in memoriam - 1936-2016

Luthersson läser världslitteraturen - Om Sven Delblanc med Lars Lönnroth plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Edward Gibbon med Svante Nordin plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Ernst Jünger med Carl-Göran Heidegren plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Kipling med Lars Burman plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Jorge Luis Borges med Anders Mortensen

Luthersson läser världslitteraturen - Om Vergilius med Marianne Wifstrand Schiebe plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Joseph Conrad med Carl Rudbeck plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om George Orwell med Johan Hakelius plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Thukydides med Stig Strömholm plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Herbert Tingsten med Olof Pettersson plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Salman Rushdie med Per Bauhn plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Machiavelli med Carl Rudbeck plus

Luthersson läser världslitteraturen - Om Thorkild Hansen med Per Svensson plus

Mänskliga rättigheter i Ryssland idag

Arvet efter Sacharov. Seminarie med Sergej Lukashevskij, chef för Sacharovmuseet i Moskva. Moderator Robert Hårdh.

Mästerverk

Under rubriken Mästerverk berättas historien bakom två betydelsefulla konstverk: Sandro Botticellis Den mystiska födelsen och Rogier van der Weydens Korsnedtagningen.

Medicinska pionjärer

Medicinska och etiska experiment kan rädda tusentals liv. I denna serie får vi följa läkare och patienter som under årens lopp tvingats till bokstavligen livsavgörande val och beslut. Tack var deras mod och risktagande är många i livet idag.

Muséerna - klarar staten av sitt uppdrag

Är svenska staten alls förmögen att vårda, bevara och låta beforska det fantastiska svenska och internationella kulturarvet? Hur ser svensk museipolitik ut ur ett historiskt perspektiv? Seminariet ställer även den aktuella frågan om muséerna helt och hållet borde skyddas från partipolitisk inblandning och i så fall hur?

Museums of The World

Museums of The World är ett projekt initierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse där forskare, experter och journalister samlas för att diskutera de fundamentala aspekterna av museets idé. Såväl konsekvenserna av dess historiska utveckling som dess roll som skapare av kunskap och värderingar analyseras genom att samla olika slags expertis och erfarenhet relaterad till museet.

Musik och monarki

Historikern David Starkey visar hur brittiska kungar och drottningar påverkade nationens musik. Som mecenater och smakdomare, men också som kompositörer och musikanter. I denna serie får vi följa kungahusets inflytande över kompositörer från Purcell till Elgar. Och lyssna på musik från Westminister Abbey till Buckingham Palace.

När Sverige blev rikt

"När Sverige blev rikt" är en svenskproducerad tv-serie som skildrar Sveriges utveckling från början av 1800-talet till millennieskiftet.

Nationernas Europa

Vår världsdel har ett rikt men problematiskt arv av nationalism. När EU knakar i fogarna blir det förflutna synligt. I den här serien går vi till botten med Nationernas Europa. Hur ser historien ut, de myter och kulturer, som format alla dessa identiteter? Programledare är Niklas Ekdal.

Nobelcenter - tillgång eller katastrof?

Ett seminarium från mars 2015 om Blasieholmens historia och framtid med anledning av planerna på ett Nobelcenter på platsen. Seminariet arrangerades av Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen.

North Korea and Japan: A Troubled Relationship?

Nordkoreas missiltester har väckt en livlig debatt i Japan om hur man ska reagera. I vilken utsträckning bör Japan uppgradera sina väpnade styrkor och hur ska man agera som USA:s allierade i regionen? Japan stöter på två omedelbara hinder: landets missilförsvar är begränsat och konstitutionen begränsar militär handling annat än för självförsvar.

Offentliga och privata museer i Sverige

Historisk sett har museernas syfte präglats av att forma, beskriva och hylla den gemensamma historien, men vilken roll har museerna i dagens samhälle? Hur anpassar sig museiverksamheternas olika former för att möta de nya samhällsförändringarna och kraven? Vilka är utmaningarna för de offentliga respektive privata aktörerna och hur ser visionerna inför framtiden ut?

Om kommunismens ideologi

Varför gick det så snett med kommunismen och varför lockar kommunismen unga människor ännu idag? Svenskar som ägnat sig åt kommunismens historia diskuterar ideologins lockelser och den dystra verkligheten ur ryskt och svenskt perspektiv.

Robotarnas tid

Lär känna de mest spännande robotprojekten: maskiner och idéer som kommer att påverka vår framtid, och de som redan ingår i vår vardag.

Romarrikets fall

Det romerska rikets nedgång och fall är fortfarande en av de mest fängslande händelserna i mänsklighetens historia. För de första kristna var kollapsen ett gudomligt straff för århundraden av hedendom och ogudaktighet. Än idag liknar samtida politiska kommentatorer det förmodade förfallet i deras land vid Roms fall. I detta seminarium utforskades olika aspekter av kollapsen av det största imperium som världen någonsin har sett.

Royal Castles and Palaces

Under ett heldagsseminarium på Gripsholms slott i september 2017 diskuterades de kungliga slottens betydelse och symbolik idag. En del av dem används fortfarande som kungliga residens medan andra huvudsakligen fungerar som museer. Slott som tas upp är bland andra Fredriksborg, Versailles, Schönbrunn och Drottningholm.

Sacharov och det nya Ryssland

Sacharovmuseets chef berättar - Professor Kristian Gerner intervjuar Sergej Lukashevskij, chef för Sacharovmuseet i Moskva

Samlandet under Upplysningen

Den svenske politikern och diplomaten Carl Gustaf Tessin (1695-1770) skapade en av Europas mest framstående konstsamlingar under sin tid som ambassadör i Paris 1739-1742. Konstverk från samtida konstnärer som Boucher, Nattier och Oudry åtföljs av verk av gamla mästare som Rembrandt, van Dyck och Rubens. Genom sin samling åstadkom Tessin ett konstnärligt arv som fascinerar sin publik än idag. Han komponerade ett visuellt uttryck för dåtidens nydanande idéer och teorier som vi idag kallar Upplysningen.

Samtal om medvetandet

Vad är medvetandet? Är det begränsat till våra hjärnor eller finns det i andra delar av kroppen? Hur påverkar en hjärnskada vårt medvetande? Se samtal om medvetandet för att få svar på några av frågorna kring det mänskliga medvetandet.

Security and intelligence in a new era

Seminarium från Visby den 7 juli 2016. Talare: Christopher Coker, Gunnar Karlson och Joe Maiolo. Moderator: Ulf Wickbom.

Seeing is Believing - Hilma af Klints betydelse idag

Seeing is Believing var ett konsthistoriskt seminarium som ägde rum på Goetheinstitutet i London med syfte att öka förståelsen för Hilma af Klints visionära konstnärskap och det avtryck som hon haft i vår egen tid, över hundra år efter det att verken skapades. På vilket sätt har af Klints målningar vidgat konsthistorien och skildringen av den abstrakta konstens början? Denna och andra brännande frågor diskuterades av Briony Fer, David Lomas, Branden Joseph, Daniel Birnbaum och Hans Ulrich Obrist.

Stad och land - en evig konflikt

I det här seminariet ges perspektiv på regionernas ställning i Sverige. Idag är nationalism och nationella identiteter på agendan och det finns de som menar att även regionala identiteter är på frammarsch. Håller det också på att ske i Sverige? Vi ställer oss också frågan om förutsägelsen om den oåterkalleliga urbaniseringen är en myt och om urbaniseringen istället avtar. För vad är egentligen en urban miljö? Kan den möjligen också finnas på landet och i en småstad?

Stasi i Sverige

Tankesmedjan Fri Värld arrangerade den 19 november 2014 ett seminarium om DDR:s säkerhetspolis, STASI:s, arbete i Sverige och dess svenska agenter. Här berättar professorerna Anders Törnvall och Birgitta Almgren om Stasi i svenska skolor och om de stora svårigheterna för forskningen att ta reda på sanningen om DDR:s infiltration i Sverige.

Stora fackbokspriset

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris. Det delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningen. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på befintlig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Studio Axess - 2018/02 - Mauricio Rojas - "Här behövs inte snällister"

Studio Axess - 2018/01 - Tommy Möller - Det knakar i blockpolitiken

Studio Axess - 2017/22 - Ulf Kristersson - Man måste låta sig prövas

Studio Axess - 2017/21 - Nathan Shachar - Västgötaklimax i Katalonien

Studio Axess - 2017/20 - Karin Henriksson - USA:s första år med Donald Trump

Studio Axess - 2017/19 - Stefan Fölster - I tysk politik finns gott om vuxna

Studio Axess - 2017/18 - Susanna Birgersson och Carl Lindstrand - Hoten mot kulturarvet

Studio Axess - 2017/17 - Paulina Neuding - Bibliotekskrisen speglar en större otrygghet

Studio Axess - 2017/16 - Widar Andersson - Den omistliga arbetarkonservatismen

Studio Axess - 2017/15 - Benjamin Dousa - Nya M-ledningen måste sudda bort svekkänslan

Studio Axess - 2017/14 - Annika Nordgren Christensen - Renoveringen av försvaret har bara börjat

Studio Axess - 2017/13 - Magnus Henrekson - Skolans kunskapssyn slår hårdast mot de svaga

Studio Axess - 2017/12 - Katarina Barrling och PM Nilsson - Regeringens problem blir Alliansens huvudvärk

Studio Axess - 2017/11 - Dan Korn - Kris för det svenska självförtroendet

Studio Axess - 2017/10 - Andreas Johansson Heinö - Franska valet visar den etablerade vänsterns kris

Studio Axess - 2017/09 - Johan Sundeen - Kyrkbröllop mellan marxism och kristendom

Studio Axess - 2017/08 - Acko Ankarberg Johansson - Vi är inte rädda för nyval

Studio Axess - 2017/07 - Katarina Barrling och Tommy Möller - "Nya moderaterna" är grunden till Moderaternas kris

Studio Axess - 2017/06 - Per Brinkemo - När klanen och staten krockar

Studio Axess - 2017/05 - Kristian Gerner - Lenins revolution: polisstat och terror från början

Studio Axess - 2017/04 - Patrik Oksanen - Vi har inte tid att experimentera längre

Studio Axess - 2017/03 - Gunnar Hökmark - Låt bli att hitta på nya maktgrejer i EU

Studio Axess - 2017/02 - Fraser Nelson - Så knäckte Theresa May populismen

Studio Axess - 2017/01 - Widar Andersson och Peter Santesson - Blockpolitik under upplösning

Studio Axess - 2016/24 - Tommy Möller - Unikt att oppositionen inte vill avsätta regeringen

Studio Axess - 2016/23 - Andreas Johansson Heinö - Auktoritär populism är här för att stanna

Studio Axess - 2016/22 - Pontus Braunerhjelm - Ta entreprenörerna på allvar

Studio Axess - 2016/21 - Lars Trägårdh - USA-valet tydliggör vänsterns kris

Studio Axess - 2016/20 - Johan Ingerö - Politisk jordbävning i USA

Studio Axess - 2016/19 - Annika Nordgren Christensen - Därför värnplikt!

Studio Axess - 2016/18 - Fredrik Erixon och Björn Weigel - Hur mycket av kapitalismen finns kvar?

Studio Axess - 2016/17 - Stefan Olsson - Ryska rökridåer och svenska medier

Studio Axess - 2016/16 - Henrik Mitelman - Hur kommer lånefesten att sluta?

Studio Axess - 2016/15 - Ulla Gudmundson - Kampen om den indiska nationen

Studio Axess - 2016/14 - Deirdre McCloskey - Rikedom genom borgerlig jämlikhet

Studio Axess - 2016/13 - Stephen Castle - Britterna kvar i EU?

Studio Axess - 2016/12 - Tommy Möller - Miljöpartiets kris är inte över

Studio Axess - 2016/11 - Karlis Neretnieks - Baltikum i krig, Sverige i krig

Studio Axess - 2016/10 - Li Jansson - Dåligt företagsklimat hotar integrationen

Studio Axess - 2016/09 - Patrik Oksanen - Staten överger medborgarna

Studio Axess - 2016/08 - Anders Ygeman - Hotet om terror finns kvar

Studio Axess - 2016/07 - Annika Borg - Fördrivningen av de kristna

Studio Axess - 2016/06 - PM Nilsson - Rasera inte regeringsmakten

Studio Axess - 2016/05 - Torbjörn Elensky - Den moraliska stormakten

Studio Axess - 2016/04 - Dan Korn - Är vi rasister allihopa?

Studio Axess - 2016/03 - Krister Thelin - Polisen måste alltid finnas på plats

Studio Axess - 2016/02 - Stefan Kornelius - Vad vill Angela Merkel?

Studio Axess - 2016/01 - Lars Trägårdh - Nationalismen och demokratin

Studio Axess - 2015/28 - Tommy Möller - Vad händer om Miljöpartiet kliver av?

Studio Axess - 2015/27 - Stefan Fölster - Äldre och sjuka robotiseringens stora vinnare

Studio Axess - 2015/26 - Gabriel Heller Sahlgren - Progressiv pedagogik är boven i dramat

Studio Axess - 2015/25 - Elisabeth Svantesson - Migrationsuppgörelsen är bara början

Studio Axess - 2015/24 - Ebba Busch Thor - Trycket mot Sverige måste minska

Studio Axess - 2015/23 - Magnus Norell - Islamistisk extremism kräver särskilda åtgärder

Studio Axess - 2015/22 - Adam Cwejman - Lag och rättvisa i Polen?

Studio Axess - 2015/21 - Susanna Birgersson - Nationalism av dansk modell

Studio Axess - 2015/20 - Johan Wiktorin - Vad gör Ryssland i Syrien?

Studio Axess - 2015/19 - Carola Lemne - Ökat utanförskap skadar företagsklimatet

Studio Axess - 2015/18 - PM Nilsson - Migrationspolitiken efter DÖ

Studio Axess - 2015/17 - Peter Santesson - Ledarskapskris i svensk politik

Studio Axess - 2015/16 - Kristina Sandklef - Vart är Kina på väg?

Studio Axess - 2015/15 - Henrik Mitelman - När det blir REA på pengar

Studio Axess - 2015/14 - Martin Hårdstedt - Slaget vid Waterloo: Napoleons slutliga nederlag

Studio Axess - 2015/13 - Charly Salonius-Pasternak - Går det att lita på Sverige?

Studio Axess - 2015/12 - Tommy Möller - Fullt möjligt att det blir nyval till riksdagen

Studio Axess - 2015/11 - Stefan Fölster - Reformer och ekonomisk återhämtning

Studio Axess - 2015/10 - Maria Rankka - Stockholm - stad i världen

Studio Axess - 2015/09 - Anna Dahlberg & PM Nilsson - Vilsen regering, vilsen allians

Studio Axess - 2015/08 - Karin Henriksson - Ronald Reagan har kvar en huvudroll

Studio Axess - 2015/07 - Johan Hakelius - Ordning utan kommandon

Studio Axess - 2015/06 - Magnus Henrekson - Så kan den högre utbildningen räddas

Studio Axess - 2015/05 - Peter Pomerantsev - President Putins propaganda

Studio Axess - 2015/04 - Mauricio Rojas - Venezuela på väg mot diktatur

Studio Axess - 2015/03 - Jasenko Selimovic - Ingen integrationspolitik på grund av moderat motstånd

Studio Axess - 2015/02 - Johan Wiktorin - Allt spändare säkerhetsläge

Studio Axess - 2015/01 - Gunnar Hökmark - Europavägen ut ur den ekonomiska krisen

Studio Axess - 2014/28 - Tove Lifvendahl & Ulf Kristersson - Hans L Zetterberg - Allsidighetens tänkare

Studio Axess - 2014/27 - Adam Cwejman - Upplysning eller identitetspolitik?

Studio Axess - 2014/25 - Anne Applebaum - Putins mål att hindra Ukrainas utveckling

Studio Axess - 2014/22 - Karin Svanborg-Sjövall - Högre ideologisk temperatur

Studio Axess - 2014/17 - Martin Borgs - Någon annan betalar

Studio Axess - 2014/17 - Martin Borgs - Någon annan betalar

Studio Axess - 2014/26 - Peter Santesson - Vilka är de nya sverigedemokraterna?

Svensk skola - elit eller medelmåtta?

Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrensen? Det är en av frågorna som ställs på detta seminarium inspelat på Engelsbergs herrgård i oktober 2012. Medverkande är bland andra utbildningsminister Jan Björklund och Metta Fjelkner, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Sverige och Finland

Sverige och Finland har starka band bestående utav inte bara det svenska språket som talas i Finland sedan århundrade tillbaka och den stora finska befolkningen i Sverige och en lång gemensam historia, utan även en geopolitiskt betingad försvars- och säkerhetssituation. I detta seminarium behandlas den gemensamma finsk-svenska historien, ekonomi, kultur, politik och utbildning, försvars- och säkerhetspolitik.

Sverige och Finland – ett nytt säkerhetsläge?

Ett seminarium om Sveriges och Finlands nationella säkerhet i en snabbt föränderlig geopolitisk miljö. Hur har säkerhetsläget förändrats? Vad kan vi vinna på ett avtal om svensk-finskt partnerskap? Är medlemskap i Nato ett alternativ? Från ett seminarium på Hotel Kämp i Helsingfors den 22 januari 2016.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Syntetiskt liv

Möt forskarna som skapar liv på konstgjord väg. Evolutionsbiologen Adam Rutherford utreder vad det finns för risker och fördelar med syntetisk biologi.

The Art of Seeing the Invisible

Ett vetenskapligt symposium med konsthistoriker, idéhistoriker och religionshistoriker i syfte att fördjupa diskussionen kring Hilma af Klint och hennes samtida influenser. Föreläsningarna belyser tidsandan kring sekelskiftet 1900 och inflytandet av andliga idéströmningar på både vetenskapen och konsterna. Inspelat på Moderna Museet i maj 2013.

The Future of Intelligence and Espionage

Nationers och staters säkerhet är beroende av en bra underrättelsetjänst men korrekt och tillförlitlig information har ofta varit en bristvara. Underrättelseinhämtning har sina fallgropar; spioner kan inte alltid lita på, information kan manipuleras och underrättelsepersonal kan göra misstag.

The Making of the Samurai

I vår tid har samurajen blivit en kulturell ikon, älskad men ofta feltolkad. Vem var han egentligen - hemma och i krig? Hur har bushido, samurajernas hederskodex, tolkats under olika tidsperioder? Och hur har samurajernas kultur påverkat det moderna Japan? I detta seminarium samlas en rad experter på samurajernas historia under olika tidsepoker.

The New Ruralism

Ett seminarium om nyruralismen och landsbyggdens agrara urbanism. Dessutom tas frågor som hållbar livsmedelsproduktionen och samhällsplanering i allmänt upp. Vilka stora utmaningar väntar oss i framtiden, och vilken roll kommer vår landsbygds utformning och odlingen av ekologisk mat att spela?

Tysklands konst

Konstkritikern Andrew Graham-Dixon gör en resa genom över 500 år av delvis bortglömd tysk konsthistoria. Han besöker Rhendalen, Bayern och Berlin.

Vår farliga jord

Helen Czerski visar hur ny kamerateknik avslöjar vad som pågår i jordens inre. Händelser som tidigare krävde specialistutrustning och månader av planering för att dokumentera kan nu registreras av ögonvittnen med en smartphone. Samtidigt har vetenskapsmän tillgång till högteknologisk utrustning som sensorer och satelliter.

Världens museer

Samtalsprogram i fyra delar om historien, utvecklingen och utmaningar för världens museer.