VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kalla kriget - ett seminarium

Föredrag med Bent Blüdnikow, historiker och författare om terrorism i Skandinavien 1968-1990, och Bo Hugemark, militärhistoriker om asymmetrisk krigföring - ett hot under kalla kriget? Med moderator John Chrispinsson.

Kalla kriget ledde aldrig till något öppet krig i Europa men har starkt påverkat och präglat oss. Vi får här ta del av den senaste forskningen inom området i samband med ett seminarium på Avesta herrgård som ägde rum i september 2011.

Från 2011.