VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kalla kriget - ett seminarium

Föredrag med Robert Dalsjö, Försvarsdepartementet, om Sveriges hemliga militära samarbeten under kalla kriget och Iben Björnsson, Köpenhamns universitet, om socialismen och kommunismen i Sverige under kalla kriget. Med moderator John Chrispinsson.

Kalla kriget ledde aldrig till något öppet krig i Europa men har starkt påverkat och präglat oss. Vi får här ta del av den senaste forskningen inom området i samband med ett seminarium på Avesta herrgård som ägde rum i september 2011.

Från 2011.