VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Svensk skola - elit eller medelmåtta?

Talare: Inger Enkvist, professor, Lunds universitet, Metta Fjelkner, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, samt Dan Johansson, ordförande för Lärarförbundet i Finland.

Hur ska Sverige kunna konkurrera på världsmarknaden i framtiden? I takt med globaliseringen har utbildningssystem blivit mer jämförbara. Världskonkurrensen gör allt till en enda stor idoltävling och all form av medelmåttighet tenderar att raderas ut. Vi jämförs numera med dem som är bäst i världen. Nyligen rankades Europas bästa universitet. KTH placerade sig bäst, på en trettonde plats. Hur ska Sverige kunna hävda sig och vad krävs för att åstadkomma världens bästa utbildningssystem? Hur ska Sverige ta sig in i världseliten på utbildningsområdet?

Inspelat på Englsbergs herrgård, oktober 2012.

Moderator: Lotta Gröning.