VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tyskland - Jan Lewenhagen

Loading player, please wait...
Dagens Nyheters korrespondent i Berlin, Jan Lewenhagen, talar om dagens Tyskland och europeisk politik.

Tyskland är Europas ekonomiska supermakt, ett land som till skillnad från många andra länder inom EU har klarat sig bra i den ekonomiska krisen. Ett land som lärt av sin historia och som genom sin effektivitet och vilja till förnyelse har byggt upp en stark ställning. Fram till 1990-talet var detFrankrike som höll i taktpinnen och Tyskland som betalade. Nu är det Tyskland som är starkt och Frankrike som följer. Tyskland skapar sig utvecklingskraft inför framtiden.

Seminarium i Engelsberg 2013