VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hilma af Klint och andra visionärer

Rudolf Steiner - filosof, pedagog, litteraturvetare, dramatiker, arkitekt samt antroposofins grundare. Men vem var denne mångsysslare och vilket inflytande hade han och hans filosofi på det västerländska tänkandet under 1900-talet?

Helmut Zander, professor i religionshistoria vid universitet i Fribourg samtalar med Thomas Gür om bakgrunden och historien kring teosofi och antroposofi.