VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hilma af Klint och andra visionärer

Del 5 av 11. Den amerikanske professorn Stephen Kern kommer att berätta om de dramatiska förändringarna i tids- och rumsuppfattning i Europa och USA under slutet av 1800-talet till följd av den nya teknikens landvinningar.

Stephen Kern är professor i europeisk intellektuell historia vid Ohio State University. Han intervjuas här av frilansjournalisten Thomas Gür.