VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hilma af Klint och andra visionärer

Del 6 av 11. Dr. Marco Pasi kommer att tala om inflytandet av västerländska esoteriska idéströmningar på den moderna abstrakta konsten och svårigheter som detta kan innebära för att kunna bedöma dessa konstverk.

Marco Pasi är doktor i ämnet den hermetiska filosofins historia vid Amsterdams universitet.  Han har bl. a. skrivit om modern esoterik och dess relation till både konst och politik. Här intervjuas han av frilansjournalisten Thomas Gür.