VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hilma af Klint och andra visionärer

Professor Andrei Nakov kommer att tala om grunderna för den abstrakte konstnären Kazimir Malewiczs suprematism och vad som ledde honom till att måla den berömda tavlan "Svart kvadrat på vit botten" i Ryssland år 1913.

Andrei Nakov är en polsk-bulgarisk konsthistoriker, numera bosatt i Paris. Han har skrivit flera av de ledande verken om Malewicz. Här intervjuas han av frilansjournalisten Thomas Gür.