VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hilma af Klint och andra visionärer

Om Moderna Museets utställning. Konsthallschefen Daniel Birnbaum berättar om utställningen av Hilma af Klints verk. Programledare: Thomas Gür

Producerat av Svenska Filmbolaget 2013