VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Stora fackbokspriset 2014

Stora fackbokspriset 2014 tilldelas Susann Silfverstolpe för hennes roll som huvudförfattare och projektledare för "Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet". Hennes bok belyser en tid då Sverige och Ryssland möttes som två uppåtsträvande makter i Östersjöområdet. Docent Peter Luthersson intervjuar Susann Silfverstolpe i samband med prisutdelningen.

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris. Det delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningen. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på befintlig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig.