VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om George Orwell med Johan Hakelius

Johan Hakelius, skriftställare med stora kunskaper om brittiskt samhällsliv och brittisk kultur, samtalar med Peter Luthersson om författaren George Orwell (1903-1950).
George Orwell debuterade 1933 med socialreportaget Nere för räkning i Paris och London och gjorde sig ryktbar drygt tio år senare med Djurens gård och 1984, en fabel och en dystopi om samhällen skapade och styrda av totalitär ideologi. Orwell skrev också bland annat en bok om spanska inbördeskriget, Hyllning till Katalonien, och en lång rad artiklar och essäer i politiska och litterära ämnen.

 

Luthersson läser världslitteraturen

Luthersson läser världslitteraturen

Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis, idag verksam vid Ax:son Johnsonstiftelsen, samtalar med kunniga gäster om världslitteraturens stora författarskap och personligheter.