VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Thukydides med Stig Strömholm

Stig Strömholm, emeriterad juridikprofessor och tidigare rektor för Uppsala universitet, samtalar med Peter Luthersson om Thukydides, en atensk truppförare och historieskrivare på 400-talet före Kristus.
Thukydides blev en av historieskrivningens portalgestalter när han skildrade det peloponnesiska kriget, ett krig som han hade omedelbart för ögonen och i vilket han själv deltog. För att få en ögonblicksbild av Thukydides ställning och relevans i dagens Grekland ställs ett par frågor till Vasilis Papageorgiou, professor i kreativt skrivande och docent i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitet i Växjö.

 

Luthersson läser världslitteraturen

Luthersson läser världslitteraturen

Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis, idag verksam vid Ax:son Johnsonstiftelsen, samtalar med kunniga gäster om världslitteraturens stora författarskap och personligheter.