VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Ernst Jünger med Carl-Göran Heidegren

Del 3 av 6. Ernst Jünger (1895-1998) levde nära 1900-talets krängningar och katastrofer och reflekterade över dem i existensfilosofiska verk i flera genrer. Carl-Göran Heidegren, professor i sociologi vid Lunds universitet och författare till två böcker om Ernst Jünger och dennes bror Friedrich Georg Jünger, samtalar med Peter Luthersson.
Mest ryktbar har hans debutroman förblivit, en detaljskarp skildring av första världskrigets skyttegravsstrider och materialslag, I stålstormen (1920). Under andra världskriget tillhörde Jünger den tyska krigsmaktens stab i Paris, alltså den stab som var djupt involverad i Claus Schenk von Stauffenbergs attentat mot Adolf Hitler. Själv hade Jünger skildrat en ordning som den nazistiska i den allegoriska romanen På marmorklipporna (1939). Senare i livet kom Jünger att tillerkännas såväl Grosses Bundesverdienstkreuz som Goethepriset.

 

Luthersson läser världslitteraturen

Luthersson läser världslitteraturen

Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis, idag verksam vid Ax:son Johnsonstiftelsen, samtalar med kunniga gäster om världslitteraturens stora författarskap och personligheter.