VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Bertil Malmberg med Nathan Shachar

Bertil Malmberg (1889-1958) är en av den svenska litteraturens ensammaste och mest särpräglade andar. Han är till stor del formad av erfarenheter som inte har varit gängse bland kollegerna hemmavid, i det kaotiska München under första världskrigets slut och fram genom 1920-talet, med krigsinvalider, rådsrepublik och nazistiskt kuppförsök.

Erfarenheterna omstöptes till essäistik av svindlande djupseende och stor stilistisk skönhet och till formsträng lyrik av såväl traditionellt som modernt snitt.

Nathan Shachar, Dagens Nyheters korrespondent i Jerusalem och författare till en monografi om Bertil Malmbergs inspiratör Oscar Levertin, samtalar med Peter Luthersson.

Inspelat våren 2014.

 

Luthersson läser världslitteraturen

Luthersson läser världslitteraturen

Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis, idag verksam vid Ax:son Johnsonstiftelsen, samtalar med kunniga gäster om världslitteraturens stora författarskap och personligheter.