VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Vi har ju ingen lokal - polis

Om nya polisorganisationen

Vid årsskiftet genomfördes den största svenska polisreformen på 50 år. Inriktningen och förebilderna är väl valda. Ändå är risken stor att reformen inte ska ge önskat resultat. Inte heller den nya polisen får lokal demokratisk förankring och därmed blir förändringstrycket för litet. Det menar Krister Thelin, som är domare och tidigare statssekreterare i justitiedepartementet. Han samtalar med PJ Anders Linder.

Från seminarium i Stockholm i februari 2015. Producerat av Svenska Filmbolaget.

 

Axess lunchseminarium

Axess lunchseminarium

Axess magasins chefredaktör PJ Anders Linder leder ett samtal kring ett ämne som tas upp i senaste numret av tidningen.