VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Från krig till fred till krig

Seminarium i tre delar

Krig i vår närhet har plötsligt blivit en obehaglig möjlighet, och i grannländer som Estland upplever många att en än så länge lågskalig konflikt redan pågår. Vi är inte tillbaka i tiden före 1814, men det har skett ett väderomslag och ett nytt kallt krig ser ut att ta form.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.