VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

The Future of Intelligence and Espionage

Nationers och staters säkerhet är beroende av en bra underrättelsetjänst men korrekt och tillförlitlig information har ofta varit en bristvara. Underrättelseinhämtning har sina fallgropar; spioner kan inte alltid lita på, information kan manipuleras och underrättelsepersonal kan göra misstag.

Seminariet kommer att behandla det historien, nutiden och framtiden för underrättelse och spionage - med särskilt fokus på personbaserad informationsinhämtning, s.k. HUMINT.

Ett seminarium från Rhodes House, Oxford, 18 mars 2016.

Originaltitel: The Future of Intelligence and Espionage.