VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Female Rulers

Spelar en persons kön någon roll när det kommer till lämplighet som statschef? Vad kan historien berätta? Hur har kvinnliga härskare utövat sin makt under olika historiska epoker och under olika sociala och politiska förhållanden? Skiljer sig kvinnliga härskare från manliga i termer av status och stil? Måste de vara mer traditionellt kvinnliga, eller gör de tvärtom? Vad krävs egentligen av en drottning?

Ett seminarium om kvinnliga regenter genom historien. Inspelat på Engelbergs herrgård 21 april 2016.