VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier

Del 4 av 13: Legitimitet för staternas hierarki

Del 4 av 13. 4. Carlos Escudé är en latinamerikansk statsvetare som bland annat har varit rådgivare till Argentinas regering i utrikesfrågor, och myntat begreppet “perifer realism”. I det här programmet analyserar han hierarkin mellan stater, med utgångspunkt från innehav av massförstörelsevapen, i ett samtal med Niklas Ekdal.

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2017.

 

Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier

Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier

Årets Global Axess handlar om samspelet mellan identitet och samhällsform. Hur skiljer sig hemhörigheten i en nationalstat från livet i ett mångnationellt imperium? Hur gammal är egentligen den nationella tanken? En rad framstående forskare analyserar frågorna utifrån både historiska och samtida infallsvinklar.