VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Innovativa distrikt och exemplet Tel Aviv

Ax:son Johnsons stiftelse anordnade tillsammans med Brookings Institution seminariet Innovativa distrikt och exemplet Tel Aviv för att undersöka den nya och växande urbana modellen som kallas ”urbana innovativa distrikt”. Tel Aviv är antagligen en av världens mest intressanta exemplen på detta nya stadsplaneringsfenomen. Tankesmedjan Brookings Institution som forskat på denna urbana form och gjort en rad fallstudier presenterar med sina senaste rön och forskare från bl. a. Amsterdams universitet kommer med kritiska perspektiv.

Talare: Peter Elmlund, Bruce Katz, Luise Noring, Rick Sieger, Peter Nijkamp, Yoav Goldwein, Sergio Porta and Yodan Rofé.