VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Japan Past and Present

Society, Thought & Religion in Meiji Japan

Ett seminarie om samhälle, kultur och religion i Japan under Meijiperioden. Inspelat på University of San Francisco den 5 mars 2018.

1868 förlorade klanen Tokugawa sin makt i Japan och kejsaren återställdes till den högsta positionen. Vi den här tiden var nationen kontrollerad av
hundratals feodala herrar. Det var ett militärt svagt land med liten teknisk utveckling. Detta gjorde det möjligt för Europa och Förenta staterna att
tvinga Japan att underteckna fördrag som begränsade deras kontroll över sin egen utrikeshandel.
När Meiji-perioden slutade, med kejsarens död 1912, hade Japan en stark regering, ett välutvecklat transport- och kommunikationssystem, en snabbt växande industrisektor, en högutbildad befolkning och en kraftfull armé och marin. Landet hade också återfått fullständig kontroll över sin utrikeshandel. Hur var Japans snabba framgång och modernisering möjlig?