VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Vilka droger kan ett samhälle tolerera?

Droger har använts i alla kulturer och samhällen genom historien. Hur ser drogernas historia ut och varför är vissa droger tillåtna men andra förbjudna? Finns det kulturella skillnader och traditioner som avgör och har avgjort vilka droger ett samhälle kan tolerera? Föredrag från ett seminarium som spelades in på Engelsbergs bruk den 19 april 2018.

Sverige har en tydlig, restriktiv och hård ANTD -politik. Syftet är att minska tillgången till droger såsom narkotika, alkohol och tobak. Den restriktiva politiken är särskilt tydlig både när det gäller tobak och narkotikamissbruk. Vi straffar både bruk och innehav av narkotika. Rökning förbjuds på allt fler platser i samhället. Trots goda intentioner har politiken inte fungerat tillfredsställande och dödligheten är särskilt hög när det gäller narkotikamissbruk. Det går inte heller att blunda för att gängkrigen i Sverige ofta handlar om narkotika. Många länder gör nu en omsvängning och den globala narkotikapolitiken förändras. Finns det anledning att överge den restriktiva linjen när det gäller droger?