VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Applied History

Utvalda föredragshållare och kommentarer från ett seminarie om tillämpad historia som hölls på Stanford University 2-3 mars 2018.

Vad borde dagens politiker och opinionsbildare lära sig av historiska skeenden och händelser? Vad kan man dra för slutsatser om framtidens utveckling, och vilka slutsatser bör inte dras?