VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

Vad tycker väljarna?

Med bara två dagar kvar till 2018 års val gör David Ahlin, opinionschef i Ipsos, en rykande färsk genomgång av läget. Hur ser partisympatierna ut? Vilka trender sätter sin prägel på valrörelsen? Vad vet opinionsundersökarna om det bredare stämningsläge som ligger till grund för väljarnas ställningstaganden? Seminariet modereras av PJ Anders Linder.

Inspelat 7 september 2018.

 

Axess lunchseminarium

Axess lunchseminarium

Axess magasins chefredaktör PJ Anders Linder leder ett samtal kring ett ämne som tas upp i senaste numret av tidningen.