VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kustarkeologerna

Del 3 av 3: Essex

Del 3 av 3. Tori och Alex följer Essex kustlinje. De granskar resterna av ett fort från Henrik VII:s tid och stöter på en förlist tysk ubåt från första världskriget.

Originaltitel: Shoreline Detectives.

Produktion: Acorn TV 2017.

 

Sändningstider

2019-05-01 kl. 21:00

2019-05-02 kl. 07:50

2019-05-03 kl. 14:10

2019-05-04 kl. 22:30

2019-05-05 kl. 18:30

2019-05-06 kl. 16:00

2019-05-07 kl. 22:00

 

Kustarkeologerna

Kustarkeologerna

Varje dag, i takt med ebb och flod, uppenbarar sig och försvinner fascinerande belägg för rikedomen i brittisk historia. Kustarkeologerna följer landets kustlinjer och upptäcker, med hjälp av ny teknik, spår och kvarlevor från förhistorisk tid, romerska villor, medeltida byar och förlista skepp.