VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelskans olika världar

Engelska har snabbt blivit det globala språket i näringsliv, politik, medier och på internet. Över hela världen betraktas det som ett språk som måste talas för att kunna ta sig framåt. Här undersöks om engelskan är en positiv eller negativ kraft i dagens värld.